Minskade lönegap, begränsad inhyrning och fler trygga jobb är några av LO-förbundens mål för de kommande 13 åren. Arbetsgivarna tror å sin sida på 13 år av konflikt om facken försöker driva igenom kraven.

Minskade löneskillnader på flera sätt är en av huvudpunkterna i de gemensamma mål som de 14 LO-förbunden enats om att jobba mot under de kommande tre kongressperioderna fram till år 2028.
– Det handlar om frågor som vi inte kan lösa på en avtalsrörelse. Vi har insett av vi måste ta många små steg och gå sakta åt rätt håll för att nå målet, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Lönespridningen inom LO ska minska genom att avtalens lägstalöner ska vara minst 75 procent av en genomsnittlig arbetarlön, vilket för 2013 skulle innebära lägst 18 000 kronor.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska också minska från dagens 45 procent till 40 procent, och lönegapet mellan kvinnor och män inom LO ska minska med 6 procentenheter. Det innebär att löneskillnaderna mellan könen ska halveras på 13 år.

Annelie Nordström

Annelie Nordström

Kommunal hade gärna sett en snabbare takt mot jämställda löner, men förbundets ordförande Annelie Nordström är ändå glad över uppgörelsen.
– Att vi står gemensamt alla 14 förbunden bakom kraven gör det oerhört starkt. Det är något av det allra viktigaste vi gjort inom LO på länge, säger hon.

I lönemålen ingår också att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och att visstidsanställningar ska begränsas. Högst 10 procent av LO-medlemmarna ska ha tillfälliga anställningar 2028, att jämföra med 20 procent i dag. Även inhyrningen av arbetskraft begränsas så att det bara blir möjligt att hyra in tillfälligt och inte för att täcka ett kontinuerligt behov av arbetskraft.

Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska även i framtiden sätta normen för löneökningarna, men även eventuell förväntad löneglidning ska ingå i normen för andra. Det ska också vara möjligt att göra relativlöneförändringar så att lågavlönade kvinnogrupper kan komma ifatt.

Frågan om lönebildningen och mer jämställda löner har länge varit infekterad inom LO, men nu finns en gemensam intention.
– Vi vill se reallöneförändringar för utvalda grupper som är värdediskriminerade, och förändringarna ska ske utan att andra grupper också kräver mer. Det här innebär inte att alla kvinnolöner ska höjas, säger Anders Ferbe, ordförande för IF Metall.

Hur LO ska arbeta för att nå de nya målen är dock inte bestämt än. Förbunden ska nu inleda diskussionerna om vilka krav som drivas i den kommande avtalsrörelsen som inleds i höst.
– Vi är överens om var vi ska vara om 13 år, men inte hur det ska lösas varje år. Det återkommer vi till, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Det kan dock bli tufft för LO att få igenom sina krav. De nya målen får nämligen arbetsgivarna att se rött.
– Det här är socialistisk romantik från 70-talet som helt saknar realism, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Anders Weihe. Foto: Henrik Montgomery

Anders Weihe. Foto: Henrik Montgomery

Även Svenskt Näringsliv är kritiskt och varnar för att LO:s mål hämmar tillväxten och leder till ökad arbetslöshet.

Anders Weihe tror inte heller att LO kommer att få igenom sina krav. Han säger att de bara kommer att leda till våldsamma strider på arbetsmarknaden och en stor besvikelse bland LO:s medlemmar.

Det är dock inget som oroar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Han betonar att enigheten mellan förbunden ger LO styrka nog att nå målen.
– Det är en för alla, alla för en under den här perioden. Vi ska driva de här kraven gemensamt och solidariskt, säger han.
– När vi gör saker gemensamt och med övertygelse, då får vi igenom det vi vill.

Johanna Wreder
Göran Jacobsson

 

LO:s gemensamma mål – en sammanfattning

1. Minskad värdediskriminering.
Löneskillnaden mellan män och kvinnor ska minska med 6 procentenhet. Det innebär att lönegapet mellan könen halveras

2. Minskat lönegap mellan arbetare och tjänstemän.
En genomsnittlig tjänsteman ska tjäna högst 40 procent mer än arbetare, i dag är skillnaden 45 procent.

3. Minskad lönespridning.
Lägstalönen i alla avtal ska vara minst 75 procent av en genomsnittlig arbetarlön

4. Bättre pension.
Den sammanlagda pensionen ska vara minst 72 procent av slutlönen.

5. Färre tillfälliga jobb.
Högst 10 procent av arbetarna ska vara visstidsanställda att jämföra med 20 procent i dag.

6. Begränsad inhyrning av arbetskraft.
Inhyrd arbetskraft ska inte kunna användas för ett kontinuerligt arbetskraftsbehov.

7. Heltid norm för alla.

8. Ökad löneandel och minskad vinstandel.

9. Fortsatta reallöneökningar.

10. Låg löneglidning.
Den totala löneökningen inklusive löneglidning i den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande.

11. Bättre arbetsmiljöregler.
Alla medlemmar i LO-förbunden ska ha kollektivavtal eller lagar och förordningar som reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, rehabilitering och kvalitetssäkrad företagshälsovård.

12. Stärkt skydd för arbetares integritet.

13. Ökad trygghet vid sjukdom, arbetsskada och
omställning.

14. Full sysselsättning med hög sysselsättningsgrad.

 

 

LÄS OCKSÅ

Vägen till enighet kantad av motsättningar

• Fack och arbetsgivare kommenterar framtidsprogrammet

• Barnskötare: ”Alltför lång väntan på bättre lön”

• Verkstadsklubben på Volvo: ”Rättvist och bra!”