När Sverige genomför militära övningar tillsammans med Nato-länder bidrar det till att skapa större osäkerhet och det är ett bidrag till upprustningen.

Sanna Sunnerfalk

Det säger Sanna Sunnerfalk, som nyligen varit med och startat kampanjen Stoppa ACE, som vänder sig mot en flygövning som ska hållas i norra Sverige månadsskiftet maj-juni.

– Det går inte att försvara Putins militära satsningar men det går att förstå hans argument eftersom Nato närmar sig Ryssland, säger hon.

Enligt Försvarsmakten handlar det om världens största övning under 2015. Den är tänkta att genomföras över en tredjedel av Sveriges yta och det kommer att vara 100 flygplan i luften samtidigt. Förutom Sverige, Norge och Finland är det bland annat USA, Tyskland och Storbritannien som ska träna luftstrid.

– Det här är inte i linje med Sveriges alliansfrihet och jag tycker den är viktig att värna, eftersom alliansfrihet är en bra säkerhetspolitisk linje, säger Sanna Sunnerfalk.

Kampanjgruppen är nybildad och det är runt 50 personer som står bakom gruppens upprop. Förutom att stoppa övningen lyfter gruppen fram att den är en del av kampen om resurserna i Arktis och att övningen kränker samernas rättigheter.

Det finns även en aktionsgrupp mot Nato, som nu vänder sig mot en flottövning vid samma tidpunkt. Örlogsfartyg från 12 länder ska samlas i Karlskrona för att träna krig.

 

Fotnot: ACE står för Arctic Challenge Exercise

 

LÄS OCKSÅ

• LO vill öppna för värnplikt

• ”Folk lever på minnen och tror att Sverige är neutralt”

• Militärerna på Livgardet: ”Utvecklingen i Ukraina oroar”