Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Anders Wiklund

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Anders Wiklund

Sverige ska bli mer tillgängligt, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Sveriges Radio. Handikappförbunden hoppas nu att riksdagen prioriterar mänskliga rättigheter framför ekonomi.

I en ny lag från 1 januari i år ses bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ses som diskriminering. Förbudet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Alla ska kunna ha tillträde till frisören eller till blomsterbutiken, och också kunna arbeta där. Förändringar som kan utföras till skäliga kostnader måste genomföras. Den nya lagen var ett steg i rätt riktning, anser Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. Men hon såg stora problem i de undantag som gjordes för mindre företag, och tyckte att resultatet blev tragiskt.

Dock hyste hon förhoppningar om att den rödgröna regeringen skulle införa en förändring, eftersom de partierna i sina remissvar velat ta bort undantagen.

Nu lovar Alice Bah Kuhnke förändring av lagen, förhoppningsvis redan till halvårsskiftet.

– Vi ser över lagen i sin helhet, hur den kan skärpas ytterligare, säger Alice Bah Kuhnke till Sveriges Radio.

– Det är glädjande, säger Ingrid Burman, även om inte ministern ger några tydligare besked.

– Det är skamligt att ha en lag som säger att om man har mindre än tio anställda så får man diskriminera. Nu hoppas jag att de partier, till exempel Folkpartiet, som vid olika tillfällen sagt att de själva hade högre ambitioner, men inte kom längre i förhandlingarna inom Alliansen, nu står upp i riksdagen, säger Ingrid Burman.

– Sverige har ju en tradition sedan tidigare av större samsyn när det gäller mänskliga rättigheter, säger hon.