Apoteksrånen har fyrdubblats de senaste två åren. Medan ­rånen minskar i andra butiker blir ­apoteken allt mer drabbade.

Från 2012 har apoteksrånen ökat med 363 procent, enligt uppgifter från Svensk Handel baserade på statistik från Brå. Förra året var ökningen 48 procent.

Svensk Handel har ingen entydig förklaring till ökningen, utan säger att den kan bero på flera faktorer. Bilden av apotek har till exempel förändrats de senaste åren från att vara sjukvårdsinrättningar till att bli mer hälsoaffärer, och det kan påverka brottsligheten.

– Vi kan också se tydliga kopplingar till missbruk i rånen då det ofta är narkotiska preparat eller mediciner som används av missbrukare som är bytet, säger Per Geijer, säkerhetschef för Svensk Handel.

Han misstänker att en förklaring kan vara att det blivit svårare för missbrukare att komma åt narkotikaklassad medicin genom oseriösa läkare. Det kan också vara så att fler psykiskt sjuka och missbrukare inte får vård, och därför inte får mediciner utskrivna.

– Det finns en del för myndigheter att gräva i om vi ska kunna vända den här trenden, för det är inget som vi eller apoteken klarar på egen hand, säger han.

 

Läs också: