Bygg fler lägenheter och effektivisera bostadsmarknaden. LO kommer med en ny rapport där boendet står i centrum.

Fler lägenheter skulle öka sysselsättningen, dels genom arbetstillfällen, dels genom att det gör det möjligt för människor att flytta på sig när de får ett nytt jobb.

Frågan tas upp i rapporten Bostadsbrist och arbetsmarknad, som skrivits av Johan Hall.

Ett antal åtgärder föreslås:

• Inrätta en statlig byggsamordnare, och öka statens möjligheter att driva fram detaljplaner.

• Snabba på byggprocessen.

• Byggherrar ska inte få vänta in ett högre värde på området.

• Bygg fler hyresrätter på attraktiva områden.

 

Läs också: