Den globala strejkrätten hotas av ett bråk inom FN-organet ILO. Det påverkar fack i flera länder. Kanada, Indonesien och Swaziland är några exempel. I Swaziland har FN-bråket gjort att en nya lag som allvarligt försvårar organisering håller på att införas.

– Jag bryter mot lagen bara genom att prata med dig nu. Men det blir ännu värre sen, säger Quinton Dlamini, ordförande för Swazilands fackförbund för offentliganställda, NAPSAWU.

Han säger att ett lagförslag som diskuterats i flera år nu verkar vara på väg att klubbas igenom. Blir det verklighet så kan inte längre militärer, poliser eller fängelseanställda organisera sig fackligt. Fackförbund inom offentlig sektor förbjuds inte helt men deras möjligheter att agera beskärs kraftigt.

– Det är som att bli insläppt i kyrkan men inte få be till Gud, säger Quinton Dlamini.

Redan i dag är läget för facket allvarligt. För en månad sedan sa landets premiärminister att han ansåg att de fackliga ledare som deltagit i ett internationellt möte borde strypas.

Swaziland är fullt av politiska motsägelser. Politiska partier är förbjudna och det är inte heller tillåtet att ha kontakt med personer med kopplingar till politiska partier, vilket gör det svårt för fack som vill påverka arbetsförhållanden. En tuff terrorlagstiftning gör dessutom att människor som motsätter sig regimen kan häktas på mycket lösa grunder.

Samtidigt har fackföreningar kontor och deras anställda kör runt i bilar med politiska slogans.

Att lagförslaget är på väg igenom nu är ingen tillfällighet.

– Det beror på konflikten i ILO, som visat sig vara helt tandlöst, säger Quinton Dlamini.

Han syftar på den senaste tidens interna bråk inom FN-organet.

Senast i juni diskuterade FN-organet om det begåtts brott mot fackliga rättigheter i Swaziland. På grund av bråket kunde inte Swaziland fällas.

Sedan två år råder en konflikt om hur de två kärnkonventionerna, 87 och 98 som handlar om rätten att organisera sig och förhandla, ska tolkas.

Trots att det inte står något om strejkrätt i konventionerna har både fack och arbetsgivare tolkat skrivningarna som att anställda har rätt att strejka. Nu ifrågasätter arbetsgivarna i ILO denna tolkning. På grund av det har övervakningsmaskineriet upphört att fungera. Swaziland och andra länder kan därmed bryta mot konventionerna utan att det leder till ett internationellt fördömande.

Övervakningsmaskineriet i FN-organet håller med andra ord på att kollapsa. Bråket inom ILO får konsekvenser på fler håll i världen, inte bara Swaziland.

– I Vitryssland, Indonesien, Kanada, till exempel, säger Sandra Vermuyten på PSI, globala facket för offentliganställda. I Belgien finns det nu ett förslag om att begränsa rättigheten för offentliganställda att gå ut i konflikt. Strejkrätten i hela världen påverkas av det här bråket.

I Vitryssland har myndigheter ökat trycket på facket de senaste två åren. I Indonesien har arbetsgivare börjat stämma fack för att få ersättning för ekonomiska förluster under lagliga arbetsmarknadskonflikter.

I november håller ILO styrelsemöte i Genève. Där ska frågan om den globala strejkrätten tas upp.

 

Läs också:

ILO-strid om strejkrätten

Oenighet bakom ILO-blockering

Debatt: Konventionen gäller inte strejk

98:an och 87:an fyller 60 år

ILO

Internationella arbetsorganisationen grundades 1919 och är ett FN-organ där stater, fack och arbetsgivare möts för att skapa ett bra arbets­liv i världen, bland annat genom konventioner. Genom att ratificera dessa förbinder sig länder att till exempel förbjuda slavarbete eller se till att fack har rätt att organisera sig och förhandla.
Länder som bryter mot konventionerna kan pekas ut offentligt, men inte bötfällas.