Arbetslösa ska delta i fas 3 under 40 timmar i veckan utan ett öre i ersättning.

Mitt i valspurten kommer regeringen med ett tydligt besked till de långtidsarbetslösa. Det blir ingen ändring. En del av dem som hamnar i fas 3 ska hänvisas till att ansöka om socialbidrag även i fortsättningen.

Ingen vet hur många det gäller. Arbetsförmedlingen har slutat räkna. I februari fick regeringen den sista siffran. Då var 4 323 fas 3-deltagare utan ersättning. Det är var åttonde deltagare.

Andelen har ökat undan för undan. Fler och fler av dem som gick ur a-kassan 2007 och 2008 hamnar i fas 3. De får inga pengar i fas 3.

Det är i och för sig inget nytt att arbetslösa får leva på socialbidrag. Så har det varit sedan 90-talet. Det nya är att människor som anvisas av Arbetsförmedlingen till en statlig åtgärd inte får ett öre i ersättning.

Där har alliansregeringen tänkt nytt.

Nyheten började gälla när de första långtidsarbetslösa hamnade i fas 3 i april 2009. Reglerna om ersättning blev klara i samma veva. Det var bråttom och det har spekulerats i att folk blev utan pengar av misstag.

Men det var inget misstag. Nu har regeringen lagt fram en ny förordning, en sorts ”lag” som regeringen kan besluta om på egen hand. Den träder i kraft den 1 mars 2015. Texten i avsnittet om vilka som ska få pengar i fas 3 är visserligen ändrad, men innebörden är den samma.

Socialbidragen blir kvar i fas 3.

– Det är i grunden fel. Vi vill skrota fas 3. Det är en dålig åtgärd. De som deltar i fas 3 ska erbjudas riktiga jobb, med lön enligt kollektivavtal, eller utbildning. Vi vill också ha en a-kassa som fungerar. Regeringen har skruvat åt regelverket så allt fler hamnar utanför a-kassan. Det måste vi se över, säger Patrik Björck, riksdagsman (S) i arbetsmarknadsutskottet.

Arbetsförmedlingen har slutat att räkna fas 3-deltagare utan ersättning i någon sorts protest. Det går helt enkelt inte att få fram exakta siffror, bara ungefärliga tal. De är förmodligen tilltagna i underkant. Det där hade Arbetsförmedlingen talat om för regeringen många gånger innan beslutet togs att sluta räkna.

Det har gått drygt ett halvår sedan dess. Regeringen funderar fortfarande på vad som kan göras för att få fram ordentlig statistik. Stabschefen Fredrik Östbom (M) skriver i ett e-brev:

– Arbetsmarknadsdepartementet undersöker möjligheten för eventuella förordningsändringar som kan behöva göras för att även fortsättningsvis kunna få dessa uppgifter.

Socialbidragen i fas 3 innebär att staten vältrar över utgifter på kommunerna. Ingen vet hur mycket det billigare det blir för statskassan.

– Några sådana beräkningar har inte gjorts, skriver Fredrik Östbom.

Regeringen har ändrat flera förordningar inom arbetsmarknadspolitiken. Det rör sig mest om småsaker, eftersom det sitter en utredning som ser över hela Arbetsförmedlingen.

En del förändringar är snarast kosmetiska. Företagen i fas 3-branschen ska till exempel inte få några bidrag länge efter den 1 mars 2015. Anordnarbidragen döps om till ekonomiskt stöd.