Socialbidrag har blivit en sorts a-kassa. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att människor ansöker om socialbidrag.

Drygt 121 000 arbetslösa vuxna fick a-kassa, enligt den senaste siffran från 2011. 46 procent av utbetalningarna gick till arbetslösa.

– Det finns många problem med den utvecklingen. Socialbidraget är inte tänkt att vara ersättning för arbetslöshet. Det ska hjälpa människor att uppnå skälig levnadsnivå. Det är tänkt för tillfälliga problem. Just därför har man lagt beloppet på en väldigt låg nivå, säger Eva Mörk, professor i Uppsala som forskar om arbetsmarknadsekonomi.

Fas 3 är inget tillfälligt problem. Tvärtom. Den här åtgärden skiljer sig från alla andra på en punkt. Fas 3 tar inte slut förrän det är dags för pension.

– Det är klart att det blir väldigt tufft att leva år och år in på någon sorts miniminivå. Man får inte ha några ägodelar som går att sälja. Det är svårt att planera för framtiden.

Sju av åtta riksdagspartier, alla utom Moderaterna, vill höja taket i a-kassan. Det berör en minoritet av de arbetslösa. I september 2013 fick 37 procent av de öppet arbetslösa a-kassa. Sedan 2007 har andelen som får a-kassa nästan halverats.

Allt som allt kostade a-kassan knappt 13 miljarder förra året. Socialbidragen kostade knappt elva miljarder.

Förra året beslöt riksdagen i bred politisk enighet om ett nytt steg mot att göra socialbidragen till någon sorts a-kassa. Då blev det fritt fram för kommunerna att kräva motprestationer av alla som ansöker om socialbidrag. Bara Vänsterpartiet röstade mot.

Tidigare var socialbidrag samhällets yttersta skyddsnät. Då räckte det med att sälja bilen och huset. Den som har tillgångar får inte socialbidrag förrän allt är sålt.

Nu kan kommunerna kräva att alla som får socialbidrag ska delta i åtgärder – som fas 3, jobbsökarkurser och allt vad det nu kan vara. Tidigare kunde kommunerna bara ställa det kravet på ungdomar under 25 år.

Men den 1 juli förra året ändrades socialtjänstlagen.

– Socialbidrag blir mer anpassat till arbetslöshetsförsäkringen. Med den nya lagen infördes också en jobbstimulans. Den som får en tillfällig anställning får behålla en del av lönen. Tidigare drogs allt från socialbidraget, berättar Eva Mörk.

Hon tror att förändringarna kommer att bestå, oavsett regering.

– Jag ser ingen egentlig vilja att ändra på det här från andra politiska partier.