I tio olika butiker testas nu försök att skapa fler heltidstjänster. Vilka butiker det handlar om eller hur de jobbar vill parterna, som står bakom försöket, inte gå in på.

Projektet, som Arbetet tidigare skrivit om har inletts under våren. Det kommer att pågå i tio olika butiker inom både livsmedels- och konfektionsbranschen under ett halvår upp till ett år, skriver tidningen Handelsnytt.

Projektet är en överenskommelse mellan Handels och arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och KFO. Ingen av parterna vill berätta så mycket mer om själva försöken.

– Det är viktigt att de får jobba ostört, därför talar vi inte om vilka företag och arbetsplatser som ingår, säger Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren till Handelsnytt.

Mattias Dahl, förhandlingschef på svensk Handel, säger till tidningen att den som arbetar och vill ha fler timmar på schemat antagligen behöver göra det på helger och kvällar.

Projektet är en konsekvens av den heltidsgrupp som parterna tillsatte 2010. Enligt planen skulle gruppen vara färdig i år. Men det har skjutits upp. Gruppen har inte rätt att ändra de regler om ob-ersättning som finns i kollektivavtalet.