Efter ett år – i stället för lagens två – övergår visstid i fast tjänst för handelsanställda.
– Vi är inte klara med den här frågan, men genom regleringen i avtalet är vi bäst i klassen, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.

28 procent av de han­delsanställda har visstidsanställning­ar. En siffra som arbetsgivar­organi­sationen Svensk ­Handel inte värderar.

MattiasDahl– Det är inga arbetsgivare som sitter och tjuvhåller på heltider eller ger folk visstider för att vara taskiga. Ger man någon en deltid beror det på att det inte finns mer jobb, säger organisationens förhandlingschef Mattias Dahl.

Och när det gäller tillfälliga anställningar har Handels fått in en skrivning i kollektivavtalet som innebär att en visstid omvandlas till fast tjänst snabbare än vad lagen kräver, påpekar han. Lagen om anställningsskydd säger att efter två års visstid inom en period av fem ska arbetet övergå i en tillsvidareanställning. Men för handeln räcker det nu med ett år.

– En kraftig begränsning, enligt Mattias Dahl. Den kom till eftersom Handels drivit frågan hårt.

– Vi har gått med på det, och står för det. Det finns inget avtalsområde som gått längre och med det sagt kan man säga att vi har jobbat väldigt med frågan.

Varför använder handelsarbets­gi­va­re visstider i den utsträckning de gör (och säg inte kundtillströmning och säsongsarbete, hälsar Handels vice ordförande Susanna Gideonsson, eftersom avtalet är så flexibelt)?

– Jag vill peka på att den stora biten är vikariat. Vi har väldigt många föräldralediga. Hälften av våra anställda är under 35 år, en ålder då det är vanligt att få barn. Till det ska läggas att vi har många kvinnor och vi vet att fler kvinnor än män är hemma med barn. Det är en verklighet vi får leva med.

Du svarar alltså inte kundtill­strömning och säsongsjobb?

– Jo, men det tillkommer, det vet alla. Fråga vilken handlare som helst: Skulle du vilja ha lika många kunder som under julen och fastanställa fler? Jajamän, det vill de. De nio flexibla veckoarbetstimmarna räcker till mycket och är väldigt bra. Det är ett fantastiskt bra avtal på den punkten. Men annars skulle det se ännu, så att säga, värre ut.

Deltids- och visstidsanställda har svårt att leva på sin lön. Har arbetsgivare ett ansvar för det?

– Jag tycker inte att man kan ställa frågan så. Arbetsgivare har ett ansvar, lagligt och moraliskt. Och handlare tar ett enormt ansvar, går ofta med på stora schemaförändringar. Och minimi­lönerna kan man definitivt leva på.

Men inte på tillfälliga jobb och deltider?

– Vi har ett välfärdssamhälle och det ska vi förhoppningsvis ha kvar. Vi har ju a-kassa till exempel.

Inte under så lång tid för deltidsanställda?

– Nej, men då är det väl ändå staten som har ett ansvar.

Tänker du att statens ansvar består i att betala försörjningsstöd eller verka för fler heltider? 

– Statens uppgift är att hålla välfärdssamhället i gång. Staten kan inte skapa några jobb, då skulle den ha gjort det för länge sedan, säger han.

När statliga heltidsutredningen kom med förslag på stärkt rätt till heltid 2005 var Svensk Handel kritiskt. Och är fortfarande emot statliga regleringar i heltidsfrågan.

Däremot har Svensk Handel, KFO och Handels sedan 2010 arbetat i en partsgemensam grupp för fler hel­tider. Facket har drivit frågan längre, och för några år sedan låg arbets­givarna efter, anser Mattias Dahl. Men inte nu längre.

– Handels och Svensk Handel har gjort en resa tillsammans. Förut var det mer skyttegravskrig, nu jobbar vi tillsammans för att hitta lösningar, säger han.

Under nästa år hoppas heltidsgruppen få i gång projekt där företag ska testa olika sätt att få till fler heltider.

 

Läs också:

Stänga klockan fyra – inga problem

”Man ska ha fullt upp på jobbet”

Visstid och deltid

Dagligvaruhandeln
• 53 procent av männen arbetar heltid
• 29 procent av kvinnorna arbetar heltid

Fackhandeln
• 68 procent av männen arbetar heltid
• 38 procent av kvinnorna arbetar heltid

Hela branschen
• 28 procent arbetar visstid.

Källa: Partsgemensam rapport från Svensk Handel, KFO och Handels 2010