Per Bolund. Foto: Janerik Henriksson

Per Bolund. Foto: Janerik Henriksson

De forna striderna om turordningen är glömda, i alla fall för Miljöpartiets Per Bolund. Han anser att MP och facket är överens i flera viktiga frågor. 

Miljöpartiet månar om sin ställning som varken höger eller vänster och Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson i partiet, gillar att kunna diskutera både fackliga frågor och näringslivsfrågor utan att uppfattas som part i målet.

Men handen på hjärtat, hur är MP:s relation till facket i dag? 

– Ja, det är en intressant fråga, det har inte alltid varit harmoniskt. Det har funnits stötestenar, men jag upplever att de slipats ner och att vi är ganska eniga nu. Det uppskattar jag.

En sådan sten i skon var länge Miljöpartiets medverkan i beslutet att småföretagare får undanta två personer från turordningen. Ingen i facket drar upp det med Per Bo-lund i dag, säger han.

– Facket listar inte det bland sina problemområden längre. Det var nödvändigt att göra förändringen för småföretagarnas skull. Vi är nöjda med det och har inga planer att gå vidare.

Per Bolund räknar gärna upp frågor där han upplever att Miljöpartiet och facket är väldigt överens, som att alla ska kunna studera oavsett ekonomisk bakgrund och oavsett vilka föräldrar man har. I arbetsmiljöfrågor upplever han också en samsyn.

– Vi ska inte bara fokusera på hur många jobb utan också på kvaliteten. Att TCO engagerat sig i miljö- och energiomställningen är lovande.

När det gäller arbetskraftsinvandring ser han att TCO och Saco ligger närmare Miljöpartiet än LO.

– Retoriken att svenska arbetare alltid ska ha företräde jämfört med utländsk arbetskraft, jag tror inte på det som princip. Migrationsverket är huvudansvarigt, det är en tillräcklig prövning. Men när det gäller missbruket som funnits med anställda som haft orimliga villkor, där har vi ställt oss bakom att de inte ska kunna anställa ny personal.

Ska svenska kollektivavtal gälla i Sverige? 

– Ja det tycker vi, så att det inte finns risk för lönedumpning. Det är otroligt få som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Man blandar ihop regelverken, de allra flesta kommer på grund av EU-reglerna. MP har öppnat för utomeuropeisk arbetskraft också, det har stort värde.

Att Vänsterpartiet vill förbjuda bemanningsföretag ser Per Bolund mest som retorik. 

– Det är inte realistiskt. För utrikesfödda är det här en viktig ingång, jag är orolig för om den vägen skulle försvinna. Men det ska ske med rimliga villkor, och man ska inte kunna sparka fast anställda för att ta in bemanningsföretag.

Att fler och fler inte tar sig in i trygghetssystemen oroar Miljöpartiet som både vill höja taket och införa ett golv med en lägsta rimlig grund-ersättning i a-kassan.  

– I dag får fler och fler gå på försörjningsstöd. Vi behöver andra kvalifikationsregler så att fler omfattas, och att a-kassan blir en trygg omställningsförsäkring. Annars minskar legitimiteten och förståelsen för systemen.

Vilka samarbetar ni med efter valet? 

– Både vi och S ser varandra som naturliga samarbetspartners, men vi går till val som enskilda partier.

Läs även:

• Rundringning till LO:are: Vilken regering vill du se efter valet?

LO drömmer rött – men tolererar grönt