Fartyget Voge Fantasy, som sattes i blockad förra veckan, har nu fått kollektivavtal, skriver Sekotidningen.

Seko och det tyska rederiet Vogemann har tecknat ITF:s standardavtal, som gäller ett år framåt. Månadslönen blir cirka 3 000 dollar.

Seko varslade förra veckan om nyanställningsblockad mot fartyget, som låg i Söderhamns hamn, och Transport varslade om sympatiåtgärder. Båda blockaderna trädde i kraft.

– Rederiet säger att alla är nöjda, medan de filippinska sjömännen flög på mig och berättade att de inte har fått betalt för övertid, att de inte får åka hem trots att deras kontrakt har löpt ut och så vidare, sade Håkan André, ombudsman vid Seko och inspektör för Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) efter sitt besök förra veckan.

 

Läs om varslet förra veckan:

Avtalslöst fartyg varslas om blockad