Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

 

Under knappt fyra år placerade Arbetsförmedlingen ut runt 400 fas 3-deltagare hos en ”socialekonomisk förening” i Sundbyberg. Under 2011 och 2012 fick föreningen nästan tio miljoner kronor i bidrag.

En del av pengarna hamnade på ett bankkonto i Malta.

Föreningen startade när fas 3 var nytt och okänt i januari 2010. En av grundarna hade näringsförbud. Han skötte den dagliga verksamheten, men var inte med i styrelsen. Då hade det inte blivit några bidrag.

En skatterevision satte stopp för verksamheten. Enligt Skatteverket har föreningen använt sig av svart arbetskraft och bluffakturor. I slutet av oktober sade Arbetsförmedlingen upp avtalet. Ett hundratal fas 3-deltagare skickades hem.

Vid det laget hade föreningen tagit emot kanske 20 miljoner kronor i bidrag från staten. Det är snarast lågt räknat. Siffran grundas på föreningens egna uppgifter om antalet fas 3-deltagare.

Däremot gjorde föreningen allt för att slippa betala skatt. Nu kräver Skatteverket föreningen på knappt 1,5 miljoner kronor i moms, arbetsgivaravgifter, källskatt och skattetillägg. Dessutom upptaxeras två anställda med 400 000 kronor vardera. Enligt Skatteverket använde de bankkontot på Malta för att ta ut svarta löner.

Föreningen heter Stosse, Stor-Stockholms socialekonomiska föreningen. Bortsett från det språkliga låter det ideellt och fint. EU har varit på ett hörn och sponsrat med 3,5 miljoner till ett projekt för att ”kvalitetssäkra” fas 3-anordnare.

Som ett resultat av EU-projektet bildades den ”ideella föreningen” Kompetenta Anordnare förra året. I dag återstår en hemsida för organisationer ”inom social ekonomi som vill arbeta för arbetsintegrering och motverka utanförskap”. Stosse är med på listan.

På våren 2011 stängde Arbetsförmedlingen av Stosse. Fas 3-deltagarna skickades hem. Men efter tre veckor var verksamheten i gång igen. Vad som låg bakom stängningen får vi inte veta. Arbetsförmedlingen hemligstämplar allt som rör privata fas 3-anordnare. Deltagare som var inskrivna hos Stosse berättar att stoppet ledde till skärpt närvarokontroll.

Efter stoppet bildade människorna bakom Stosse ännu en förening – Sveriges FöreningsTV Socialekonomisk Förening. Arbetsförmedlingen skickade dit fas 3-deltagare.

Varje deltagare är värd 60 000 kronor om året i bidrag. Som mest kan det bli 120 000 kronor på två år. Det är tidsgränsen för en fas 3-placering. FöreningsTV öppnade nya möjligheter. Deltagarna kunde gå från den ena föreningen till den andra. Högsta möjliga bidrag höjdes till 240 000 kronor på fyra år.

Föreningarna har haft lokaler på minst fyra olika adresser. Inför starten renoverade Stosse lokaler för 1,9 miljoner kronor. Då hade föreningen inga pengar. En av Stosses anställda betalade ur egen ficka. Kontant. Räkningarna kom från två utländska bolag.

Det är åtminstone vad Stosse uppger för skattemyndigheten. Den anställde fick tillbaka pengar allt eftersom föreningen fick in bidrag från Arbetsförmedlingen. Pengarna sattes in på hans bankkonto på Malta.

De utländska bolagen ska ha representerats av en svensk man som avled i augusti 2011. Då hade han sin adress på öppenvården i Sundbyberg. Han hade inga inkomster under de senaste fem åren. Enligt Skatteverket finns inga handlingar som stöder att de utländska bolagen verkligen har renoverat lokalerna eller fått betalt.

Skatteverket tycker att hela historien är osannolik och ”väl långsökt”. Slutsatsen är att Stosse använde svart arbetskraft för att renovera lokalerna. Utbetalningarna till bankkontot i Malta var i själva verket svarta löner till två personer. De upptaxeras med 400 000 kronor vardera.

Enligt årsredovisningen för 2012 hade Stosse åtta årsanställda. Lönesumman var totalt 764 000 kronor. Det blir 8 000 kronor i månaden för en heltid. Det är anmärkningsvärt lågt.

Stosse var en sorts familjeföretag som leddes av två personer. En hade sin fru och två söner anställda, den andra en son.

 

• Läs även Raine Virtanens, som leder Stosse, svar: ”Vi tjänar inga pengar på det här”

• Fas 3-fusk kommer sist på listan för Arbetsförmedlingen

STOSSES STATUS

Ekonomisk förening

Socialekonomisk förening är ett eget påhitt. Det finns ekonomiska och ideella föreningar. Stosse är en ekonomisk förening.

En ekonomisk förening behöver inte ha något startkapital. Föreningen behöver inte heller skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket, om den inte omsätter mångmiljonbelopp.

För att starta ett aktiebolag krävs däremot 50 000 kronor i aktiekapital. Bolaget ska skicka in en årsredovisning till bolagsverket.

Skatteverket har noterat att stora summor går från Arbetsförmedlingen till ekonomiska och ideella föreningar. Beloppen ökar.