Stosse har överklagat Skatteverkets upptaxering till Förvaltningsrätten. 

– Det är konstigt att Arbetsförmedlingen stoppar oss på grund av ett beslut som inte har vunnit laga kraft, säger Raine Virtanen, som leder föreningen.

– Vi har inte tjänat pengar på det här. Vi vill medverka till att ge människor meningsfull sysselsättning i föreningslivet.

Stosse har tagit emot runt 400 fas 3-deltagare på fyra år. Enligt Raine Virtanen har 75 av dem fått något slags jobb.

– Från början med bidrag från Arbetsförmedlingen. Alla säger att idrottsföreningar inte kan betala en vanlig lön, men när någon har fått chansen i ett halvår upptäcker föreningen att han eller hon behövs. Då blir det anställningar här och där. Vi har inte trängt undan andra jobb, som Samhall, utan skapat nya.

Bankkontot i Malta förklarar han med att föreningen köpte tjänster där. Mannen som avled 2011 var timmerman och anlitades som byggledare. Föreningen har anlitat familjemedlemmar därför att det behövs ideellt arbete. Pengarna räcker inte till löner på 30 000 kronor.

Fas 3-deltagarna har erbjudits ”många bra verksamheter” som att hjälpa idrottsföreningar att dela ut reklam och bygga upp ett dataregister om idrottsföreningarna i Stockholms län. FöreningsTV har filmat och livestreamat så att föräldrar kan se sina barn idrotta på datorn.

– Det blir allt färre föräldrar i föreningslivet. Vi har erbjudit fas 3-deltagare som tar hand om barnen vid träningen, säger Raine Virtanen.

Databasen om idrottsföreningar bygger på ”ett önskemål från Stockholmsidrotten”. Fas 3-deltagarna knappade in sådant som telefonnummer och namn på folk i styrelsen.

Cinnika Beiming, chef på Stockholms idrottsförbund, är frågande till detta. Uppgifterna finns redan i idrottsrörelsens interna register IdrottOnline.

Idrottsförbundet kom i kontakt med Stosse i EU-projektet Trefas. Kontakten tog slut för ett och ett halvt år sedan.

– Sett utifrån erbjöd Stosse en väg in i föreningslivet för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi stöttade idén. Idrottsföreningar har stort behov av hjälp, men föreningslivet kanske inte är den sektor som har mest pengar för att anställa folk, säger hon.

 

• Läs även: Fas 3-miljoner till mygelföretag

LARM REDAN FÖRRA ÅRET

Arbetsförmedlingen gjorde ingenting

Redan i juli förra året slog en fas 3-deltagare larm om misstänkta oegentligheter på Stosse till Jan-Olof Dahlgren, då Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör. Sedan hände ingenting.

Det var en granskning av Skatteverket, inte Arbetsförmedlingen, som ledde till fas 3-stoppet i slutet av oktober.

Arbetet har talat med två fas 3-deltagare som var inskrivna på Stosse. En gick vidare till FöreningsTV efter två år.

Båda anser att sysselsättningen var meningslös.

– Det finns redan en databas med idrottsföreningar. Vi fick sitta och knappa in telefonnummer bara för att ha något att göra.

Jan-Olof Dahlgren vidarebefordrade uppgifterna till Arbetsförmedlingens område Stockholm-Gotland. Vad som sedan hände har Arbetet inte lyckats reda ut, men Stosse fortsatte att kvittera ut anordnarbidrag.