Foto: Leif R Jansson

 

Jobbfabriken, Sveriges största privata fas 3-anordnare, redovisade en vinst på nästan nio miljoner kronor 2012. Mer än var fjärde krona som omsattes blev till vinst.

Tre miljoner kronor delades ut till aktieägarna. 2,25 miljoner gick till vd Ivan Daza. Därutöver tog han ut knappt 2,4 miljoner kronor i lön.

– Vi driver en seriös verksamhet och förbereder människor så att de faktiskt kan få jobb. Att vi tjänar pengar beror på att vi har trimmat lokalhyrorna hårt och att vi kan pressa priserna genom stora inköp. Större verksamheter har större möjligheter att skapa överskott. Så enkelt är det, säger han och fortsätter:

– Det betyder inte att kvaliteten blir sämre, tvärtom. Vi har större möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi har fler kompetenser tillgängliga, vi finns på flera orter och kan lära av varandra.

Ivan Daza tycker att det är tröttsamt med journalister som bara skriver om pengar och vinster.

– Vi lever i ett fritt land, men det enda du fokuserar på är att vi tjänar pengar. Det primära borde vara att tala om hur billigt det är att anställa en långtidsarbetslös. Med anställningsstöd behöver en arbetsgivare inte betala mer än ungefär 20 procent av lönekostnaden: 2 200 kronor om lönen är 18 000 kronor, 5 500 kronor om lönen är 20 000 kronor, betonar han.

Fler blir långtidsarbetslösa. 34 000 deltar i fas 3 och antalet ökar. Det har skapat en ny och växande bransch. Arbetsförmedlingen lyckades inte få fram platser till alla fas 3-deltagare i fjol. Var femte blev utan.

Det enda hotet mot branschen är politiska beslut.

Företagen kan få två sorters statliga bidrag: 5 000 kronor per fas 3-deltagare plus bidrag till löner, eftersom handledarna ofta rekryteras bland deltagarna.

Arbetsförmedlingen har hemligstämplat hela den privata fas 3-branschen. Skattebetalarna står för fiolerna, men företagens sekretessbehov väger tyngre än skattebetalarnas rätt till insyn.

Att tiga är guld i fas 3-branschen efter mediestormen för ett par år sedan. Därmed är det dåligt ställt med insynen. Det cirkulerar topplistor över de största anordnarna på nätet, men det är svårt att kolla sanningshalten.

Jobbfabriken är stor och känd. Av det följer uppmärksamhet, men om insynen vore bättre skulle kanske fler företag få ljuset på sig. Å andra sidan – när SVT:s Uppdrag granskning tog upp Jobbfabriken ledde det till att fler inskrivna i fas 3 sökte sig dit, enligt Ivan Daza.

Jobbfabriken omsatte 31 miljoner 2012. Nettovinsten efter skatt och avsättning till periodiseringsfond blev knappt sju miljoner.

Ivan Daza startade två nya bolag i fjol. Han uppger att han investerade större delen av aktieutdelningen i nystartade Creddly AB. Företaget utvecklar en ny app som gör det möjligt att handla med mobilen ur till exempel skyltfönster, tidningar och tv-reklam.

– På sikt hoppas jag att vi kan anställa fler än 100 personer, säger han.

Enligt årsredovisningen tog Jobbfabriken emot 635 fas 3-deltagare i fjol i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Helsingborg. 97 av dem gick vidare till arbete och ytterligare 28 till studier, står det i årsredovisningen.

Fas 3

Fler anordnare

De statliga bidragen till fas 3-anordnare kostade 1,3 miljarder förra året. Var tredje anordnare var privat.
­

Mediacopy, A-reco, Dagens jobb AB, Dy­na­ma och Framtidsbanken, ägd av Wintra group AB, är exempel på bolag i fas 3-branschen.

Flera priva­ta fas 3-anord­na­re är eko­nomiska föreningar. Prio 1 i Sundsvall driver second hand-butiker i flera städer och är sannolikt störst. Stosse i Stockholm är en annan stor anordnare.

Stosse kallar sig för en ”social­ekonomisk förening”. Ar­­bets­för­med­ling­en stängde verksamheten i en vecka för ett par år sedan efter inspek­tion. Sedan fick Stosse tillstånd att öppna igen.

Prio 1 i Norr­köping gick i konkurs i maj.