Foto: Fredrik Sandberg

Åke Hjelm har jobbat som säljare, men blev arbetslös till följd av långvarig sjukdom. Nu siktar han på att starta en trädgårdsfirma till hösten.

Åke Hjelm, 47, blev uppsagd från Jobbfabriken för drygt ett år sedan. Då hade han fyra månader kvar till gränsen för fast jobb, två års anställning.

– Jag förstod att jag skulle ryka. Alla byts ut. Och jag var dyr för företaget. Jag hade fått upp min lön och eftersom jag är yngre än de andra trappades nystartsbidraget av, berättar han.

Arbetet har talat med sju före detta anställda på Jobbfabriken i Stockholm och Göteborg. Alla kom in som fas 3-deltagare och fick så småningom jobb som handledare åt andra fas 3-deltagare. Sex åkte ut innan de hade varit anställda i två år. Den sjunde sade upp sig.

I dag är alla arbetslösa.

Staten betalade nästan halva lönekostnaden. Eftersom de hade varit långtidsarbetslösa fick de nystartsjobb – en bra affär för Jobbfabriken. Utöver någonstans runt 35 miljoner i bidrag för fas 3-deltagarna fick Jobbfabriken ytterligare så där fem miljoner från staten till lönerna.

I årsredovisningen för 2010 skriver företaget: ”På grund av låga hyreskostnader och nystartsbidrag till ett 30-tal anställda har möjligheten att skapa ett överskott i bolaget givits.”

– Det handlar bara om pengar. Det behöver man inte vara någon Einstein för att räkna ut, säger Åke Hjelm och fortsätter:

– I början var tanken att hjälpa långtidsarbetslösa. Det ändrade sig så fort den första miljonen hade rullat in. Sedan gick det bara ut på att tjäna pengar.

Åke Hjelm kom till Jobbfabriken som en av de sex första deltagarna i juli 2009. Då var fas 3 nytt och okänt.

– Jag var positiv från början och jag tyckte att Jobbfabrikens idé var så bra. Vi fick höra att hela överskottet skulle investeras i de långtidsarbetslösa.

De första deltagarna blev en sorts testpiloter. Verksamheten skulle fyllas med innehåll. Ledningen testade olika idéer på dem.

– De testade idéer på oss och fick idéer från oss. Det var jag som tipsade om nystartsbidragen. De tände direkt.

Den 1 oktober blev Åke Hjelm anställd på nystartsjobb i sex månader. Han fick förlängt i omgångar. Så var det för alla som Arbetet har talat med. De fick jobb i högst sex månader i taget.

I början hade Åke Hjelm bråda dagar på jobbet. Jobbfabriken skulle köra i gång i Norrköping och Göteborg. Utöver jobbet som handledare fick han sköta en del av ruljangsen i Stockholm.

Varje handledare ska ta hand om 20 fas 3-deltagare. Målet är att få dem i jobb. Det är åtminstone vad man kan tro, men enligt Åke Hjelm hade Jobbfabriken ett annat mål i början.

– Jag skulle hålla deltagarna på gott humör, inte få ut dem i jobb. Vi behövde dem för att få ekonomin att gå ihop.

Det där ändrades – inte minst efter den stora fas 3-stormen i medierna på våren 2011. Arbetsförmedlingen ville ha bättre resultat. Jobbfabriken införde en bonus på 2 000 kronor till handledaren när någon fick jobb och anställde enstaka personer utifrån som jobbcoacher och lärare i svenska. Ordningen med att enbart plocka handledare bland deltagarna blev ifrågasatt.

– Arbetsförmedlingen tyckte att det behövdes bättre kompetens, berättar Åke Hjelm.

Trots kritiken beskriver han Jobbfabriken som en bra arbetsplats. Det gör även de sex andra som Arbetet har talat med. De talar om bra stämning och trevliga arbetskamrater.

Samtidigt svarar alla utom två att Jobbfabrikens främsta mål är att tjäna pengar. Och alla sju räknade med att deras jobb var en tillfällig historia.

När Åke Hjelm fick förlängt efter sex månader lyckades han förhandla upp sin lön från 22 000 till 28 000 kronor. Han tar det som ett kvitto på att han gjorde ett bra jobb.

– De var nöjda med mig tills jag skulle bli uppsagd i april 2011. Då hittade de på olika svepskäl för att bli av med mig.

Uppsägningen kom inte som någon överrraskning och han säger att han inte är bitter i dag.

– Jag har lämnat det där bakom mig.

Företagets vd Ivan Daza vill inte svara på frågan varför så få anställda erbjuds fasta jobb.

– Det är en väldigt personlig fråga som rör enskilda individer. Det kan vi absolut inte diskutera offentligt.

Är det så att ni konsekvent rekryterar folk med rätt till nystartsbidrag?

– Nej, vi anställer även människor som inte har rätt till nystartsbidrag, säger Ivan Daza.

 

• Jobbfabrikens nära döden-upplevelse

Fakta

Jobbfabriken gjorde en vinst på sex miljoner kronor 2011. Omsättningen var 38 miljoner. Åtminstone 90 procent av intäkterna utgörs av statliga bidrag till fas 3-anordnare. Bidraget är på 5 000 kronor per månad och deltagare. Jobbfabriken finns i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Norrköping och Stockholm. Förra året var 622 fas 3-deltagare inskrivna på Jobbfabriken.

Nystartsjobb innebär att staten står för nästan halva lönekostnaden inklusive sociala avgifter, noga räknat 48 procent, för anställda över 26 år.

För Jobbfabrikens del blir det drygt fem miljoner, om man räknar med att 30 anställda med en månadslön på 23 000 kronor i medeltal går på nystartsjobb.