– Extremt provocerande.
Det sa Bettina Kashefi (M), statssekreterare på arbetsmark­nadsdepartementet, om Jobbfabrikens vinster. I januari 2012.

Sedan hände ingenting. Det är ­business as usual i fas 3-branschen.

I vintras kom Arbetsförmedlingen visserligen med ett förslag till nya bidrag till fas 3-anordnarna – men syftet är att få ut fler i jobb, inte att ta reda på om bidragen är för höga.

I mars tillsatte regeringen en utredning om felaktiga utbetalningar av bidrag till arbetsgivare. Utredaren Anne-Marie Qvarfort, tidigare generaldirektör på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ska inte heller granska om fas 3-bidragen är för höga.

– Jag ska titta på frågor om ordning och reda, riskbilder och vilka stöd som för med sig störst risker för felaktiga utbetalningar, berättar hon.

Regeringen har sänkt bidrag – men bara till arbetslösa. Kontrollen blir tuffare undan för undan. Det senaste exemplet är de nya sanktionerna som införs i övermorgon, den 1 september.

För drygt två år sedan kom en rapport från Riksrevisionen. Där står det att större delen av Arbetsförmedlingens utbetalningar går till företag – inte till enskilda individer.

Inga förslag om hårdare koll av företag har kommit från regeringen.