Arbetet granskar. Anställningsskyddslagen ger visstidsanställda ett uselt skydd, anser TCO och vill dra Sverige inför EU-domstolen. Samtidigt tecknar TCO:s största förbund, Unionen, ­kollektivavtal som ger visstidsanställda långt sämre villkor än lagen.

Hur går det ihop Bo Hallberg, Unionens avtalsexpert?

– Det är ett förhandlingsresultat. Ibland får man ta det onda med det goda.

VisstidsanställdaDet handlar om Unionens senaste public service-avtal på Sveriges Radio och Television (SR och SVT). Avtalet öppnar för visstidsanställningar i upp till tio år innan man kan räkna med fast jobb.

Utan Unionens avtal skulle visstidsanställda kunna få fast jobb efter två år enligt lagen om anställningsskydd (las). Så mycket sämre är Unionens avtal än den tandlösa lagen för den som vill ha fast anställning.

Åsa Wisborg, Unionens klubbordförande på SR, förstår att avtalet sänder dubbla budskap.

– Det är en knepig situation, säger hon. Men allt blir inte som man önskat sig i en förhandling.

Hon tror att Unionen centralt hoppas på att TCO:s anmälan till EU-kommissionen ska få genomslag och leda till en lagändring.

– Därför såg man inte någon större fara i att ge efter i den här frågan.

Men avtalsexperten Bo Hallberg skyller det dåliga avtalet på ett annat TCO-förbund, Journalistförbundet (SJF).

– Det var SJF som luckrade upp reglerna genom att skriva in programanställningen som anställningsform i kollektivavtalet i mitten av 1990-talet. Vi gjorde det först flera år senare.

SJF:s förhandlingschef Johannes Isaksson är i sin tur rasande över Unionens avtal som också sabbar för de egna medlemmarna.

– Det är ett riktigt dåligt avtal. Vi ville ändra reglerna i årets förhandlingar, men lyckades inte. Tyvärr gick Unionen med på mycket kraftiga försämringar.

Arbetsgivarna på public service har blivit experter på att stapla olika former av visstidsanställningar, vilket tvingar medlemmarna att ständigt åka runt i olika vikarie­karuseller, berättar Isaksson.

En del chefer råder rentav visstidsanställda att gå ur facket för att få fortsatt anställning.

– Det finns enskilda chefer som säger till våra medlemmar att om de inte varit med i SJF hade de kunnat jobba längre. Om man är oorganiserad går man på Unionens avtal.

Men Gun Karlsson, klubbordförande för Unionen vid SVT, försvarar avtalet. Det ger visstidsanställda möjlighet till en längre anställning i stället för de ständigt återkommande utlasningarna, en nödvändig anpassning till verkligheten helt enkelt, konstaterar hon i en skriftlig kommentar.

– Jag vet att en del anställda jub­lar över det nya avtalet, säger SR-ordföranden Åsa Wisborg. Men det är förstås kortsiktigt tänkt. Hela samhället bygger ju på att du har ett fast jobb.

Att medlemmarna hellre vill ha en otrygg anställning än ingen anställning alls håller inte som argument, anser SJF:s förhandlingschef.

– Det finns alltid medlemmar som tycker att vi ska skrota las helt och hållet, för det bara är ett hinder. Men det ställer vi inte upp på.

Till saken hör att även SJF:s avtal inom dagspress ger visstidsanställda och vikarier mycket sämre villkor än lagen. Först efter fyra års anställning kan de räkna med fast jobb enligt avtalet.

Men Isaksson ser inga problem med att facket drar ut tänderna ur en redan tandlös lag, samtidigt som man stöttar att TCO går till domstol just för att lagen är tandlös.

– Du kan inte jämföra med lagen, säger han. Vi har fått in en spärr­regel, vilket är mycket bättre än det vi hade i vårt tidigare avtal, det vill säga ingenting.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom, som driver frågan till EU-domstolen, vill inte ”recensera” förbundens avtal.

– Har man ett kollektivavtal som ger lägre skydd till medlemmarna än lagen, då har man i regel fått något annat i stället.

För sex år sedan skärptes reglerna i las till visstidsanställdas fördel. Lagen tillåter numera enbart fyra former av tidsbegränsad anställning. Och har du jobbat som visstidsanställd eller vikarie under två år inom en femårsperiod ska du få fast anställning.

Kruxet med lagen är att olika former av anställningar inte får räknas ihop. I praktiken innebär det att arbetsgivaren kan kringgå reglerna genom att stapla olika typer av anställningar i all evighet.

Och det gäller både avtalsområden som följer lagen rakt av och områden där parterna avtalat bort lagen och ersatt den med branschanpassade anställningsformer, med eller utan tidsgränser.

I mitten av juli presenterade TCO en undersökning som visar att 65 000 personer har varit visstidsanställda fem år eller längre hos samma arbetsgivare. Undersökningen har nu sänts till EU-kommissionen, som redan tidigare konstaterat att den svenska anställningsskyddslagen strider mot EU-rätten.

EU:s direktiv om visstidsarbete kräver nämligen att medlemsländerna hindrar missbruk av visstidsanställningar, tvärtemot vad som är fallet i Sverige.

Att tiotusentals arbetstagare får stapla korta anställningar hos samma arbetsgivare i mer än fem år visar tydligt att arbetsgivarna lyckas kringgå de tidsgränser i las som är tänkta att förhindra missbruk, konstaterar TCO.

– Förhoppningsvis anser sig EU-kommissionen nu ha tillräckligt på fötterna för att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

TCO anmälde Sverige till kommissionen redan 2007, då vi anpassade las-reglerna till EU-direktivet om visstidsarbete. Direktivet kräver ”ett effektivt skydd” mot missbruk av upprepade tillfälliga anställningar. Det räcker alltså inte med formella regler, eller med en lag full av kryphål.

I februari i år gav kommissionen TCO rätt och fastslog att Sverige bryter mot EU-direktivet. Det är för lätt för arbetsgivare att stapla korta anställningar under lång tid, konstaterade kommissionen. Svenska regeringen fick då två månader på sig att ändra lagstiftningen.

Men regeringen har struntat i kommissionens krav. Svenska regler har tillräckligt skydd mot missbruk av visstidsanställningar, hävdar regeringen.