• Behåll de tre avgiftsfria månaderna för unga under 26 år.

• Gör de tre första månaderna gratis för alla nya medlemmar.

• Se till att avgiften blir lägre för till exempel sjukskrivna och folk som går ner i arbetstid.

• Se till att avdelningarna slipper hårdbanta sin verksamhet.

Det var fyra invändningar som framfördes i debatten om Kommunals nya medlemsavgifter. Avgiften engagerar både medlemmar och förtroendevalda. Nio ombud gick upp i talarstolen. Två av dem, Anna Skarsjö och Gerda Svendsen, båda från avdelning Väst, ville skjuta upp beslutet till nästa år.

– Utredningen är inte tillräckligt genomtänkt. Den lämnar fler frågetecken än svar, sa Anna Skarsjö.

Hon, Matilda Olofsson, Västerbotten, och Jenni Moverare, Vänerväst, ville ha kvar ungdomsrabatten. Anna Skarsjö efterlyste dessutom tre avgiftsfria månader för alla nya medlemmar.

Förbundskassören Anders Bergström kontrade med att det skulle kosta mellan 25 och 30 miljoner om året. Det är vad Kommunal direkt, de regionala skyddsombuden ”och lite till” kostar.

Kommunals nya medlemsavgift ska baseras på förra årets inkomster. Ann-Christin Hallinder och Bengt Hackberg, avdelning Sydväst och Anneli Palmklint, Norrbotten, protesterade:

– När jag såg förslaget höll jag på att få skrämselhicka när jag tänker på våra sjukskrivna, sa Anneli Palmklint.

Oron gäller till exempel medlemmar som går ner i arbetstid, blir av med arbetstimmar eller blir sjukskrivna. Det kan bli dyrt om deras medlemsavgift ska baseras på förra årets inkomster.

– Det måste finnas möjlighet att justera medlemsavgiften vid större inkomstförändringar, förklarade Ann-Christin Hallinder.

Anders Bergström svarade:

– Självklart ska vi justera avgiften.

En del av avgiften går till avdelningarna. Den avgiften har varje avdelning fastställt på egen hand. Nu ändras det. Alla medlemmar ska betala samma avgift oavsett var de bor.

Eivor Sandström, Norrbotten samt Lena Johansson, Ann-Christin Hallinder och Lena Johansson, Sydväst, uttryckte oro för att följden kan bli att en del avdelningar tvingas skära på verksamhet.

De ville i stället ha ett beslut om att avdelningarna ska kunna lägga på tio kronor extra på medlemsavgiften.

Anders Bergström svarade att förbundet kommer att kompensera avdelningarna i fem år. Det kommer att kosta mellan 60 och 70 miljoner.

– Vi har prioriterat enkelheten. Medlemmarna ska veta hur mycket de ska betala. Sedan kan vi slåss internt i förbundet om hur mycket vi ska betala, sa han.