Alla kommunalare ska betala samma medlemsavgifter, oavsett var de bor i Sverige. Sex avgiftsklasser införs.

Förslaget kommer från Kommunals avgiftsutredning. Beslutet fattas på Kommunals kongress i Stockholm den 28–31 maj.

257 000 medlemmar tjänar på förändringen. Det motsvarar drygt hälften av medlemmarna. De får sänkt fackavgift. 237 000 medlemmar får betala upp till 30 kronor mer till facket.

Hela 44 motioner till kongressen handlar om medlemsavgiften till Kommunal. ”Många kommunalare anser att avgiften är alldeles för hög”, skriver en medlem i Lerum i en av de motioner som yrkar på sänkt avgift.

Det är ett vanligt krav. Det allra vanligaste kravet är att avgiften enbart ska beräknas på grundlönen. Ob-ersättning och övertid ska inte räknas in.

– Det är orättvist att man ska betala högre fackavgift för att man går in och jobbar extra, står det i en motion som Kommunals sektion 1 i Skåne län har ställt sig bakom.

I dag består medlemsavgiften av en fast summa plus en rörlig del på ungefär en procent av bruttolönen. Procentsatsen varierar beroende på vilken avdelning man tillhör.

72 procent av arbetsgivarna drar fackavgiften direkt på lönen. Lönekontoret, eller snarare datorn, räknar ut vad varje medlem ska betala.

Men allt färre arbetsgivare drar fackavgiften på lönen. I räknar 28 procent av medlemmarna själva ut vad de ska betala och andelen kommer att öka. Det är svårt och krångligt. Många medlemmar ringer Kommunal och frågar om medlemsavgiften. 60 procent av alla samtal till Kommunals medlemscenter handlar om avgiften.

Om det nya systemet genomförs lär samtalen om medlemsavgiften försvinna. Det visar erfarenheterna från andra LO-förbund. Och medlemsvärvarna kan ge ett rakt svar på frågan: Vad kostar det att vara med i facket?

Avgiften ska beräknas på den genomsnittliga månadsinkomsten föregående år. Bruttolönen för hela året ligger till grund för beräkningen. Det innebär att ob- och övertidsersättning räknas in.

Förslaget innebär att sex avgiftsklasser införs. Avgiften till a-kassan, 142 kronor i månaden, ingår i medlemsavgiften. Avgiften ska höjas i takt med lönerna.

Avgiftsklass Månadslön Berörda medlemmar Avgift
1 –10 000 kronor 89 579 242 kronor
2 10 001–18 879 kronor 139 915 377 kronor
3 18 880–21 682 72 592 419 kronor
4 21 683–25 421 143 100 492 kronor
5 25 422–34 766 57 363 547 kronor
6 34 767– 4 363 692 kronor