IF Metall vill se ett enat LO i den kommande avtalsrörelsen och tänker sig att en låglönesatsning med jämställdhetsprofil ska vara en viktig del av LO-förbundens gemensamma kraven.

Det sa IF Metalls ordförande Anders Ferbe på förbundets avtalsrådmöte tidigare idag. Det är det första avtalsrådsmötet inför den kommande avtalsrörelsen. Drygt 100 ledamöter samlades och bland annat valde de folk till avtalsdelegationerna.

– Det var olyckligt att LO-samordningen sprack i förra avtalsrörelsen. Det försvagade facket – och stärkte arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv har stärkt sin roll.

Men han sa också att IF Metall aldrig kan acceptera jämställdhetspotter som missgynnar kvinnorna i industrin. Och det var just jämställdhetspotten som ledde till att LO:s industrifack och de övriga LO-förbunden gick skilde vägar i avtalsrörelsen.

Anders Ferbe är optimistisk om samarbetet med de andra LO-förbunden. Och han sa bland annat att Kommunal och IF Metall sedan början av året kunnat föra bra diskussioner. Dessutom har LO-förbunden fört mer grundläggande om lönebildning och Anders Ferbe beskriver det som att alla nu är överens om löneutrymmet skapas i den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Han tycker inte riktigt att det är något alla redan varit eniga om utan problemet har varit att förbunden gått direkt på konkreta konstruktioner av avtalskraven och inte pratat igenom grunderna för lönekraven.

– Inom LO är vi väldigt överens om att vi ska ha en låglönesatsning med jämställdhetsprofil.

Men Anders Ferbe vill inte gå närmare in på hur avtalskraven kommer se ut. Det måste LO-förbunden först diskutera sig fram till. Bärande är dock industrins lönenormerande roll.

– Vi har ett stort ansvar i avtalsrörelsen. Det vi gör påverkar samtliga andra på arbetsmarknaden.

I sitt tal tog han även upp bland annat att det behövs utbildning så att människor kan klara förändringar i arbetslivet och att det behövs en aktiv näringspolitik. Och han pratade om IF Metalls betydelse.

I sin avtalsrapport konstaterade IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä att ekonomin är knackig men att inget talar för att det ska bli en kraftig nedgång som 2008. Han lyfte fram reallönehöjningar, låglöne- och jämställdhetssatsning, visstidsanställningar och inhyrning. Och han förklarade att IF Metall vill se långsiktigt löneökningar som tar hänsyn till vad industrin klarar på sikt och inte styrs av tillfälliga konjunktursvängningar.

Och han förde ett resonemang om styrkan i samarbetet i Facken inom industrin och inom LO. Om facken gemensamt beslutar sig för att kräva förändringar av relativlönerna för någon grupp så kommer Medlingsinstitutet och andra att acceptera det, eftersom enigheten är så stor och det gör att det inte blir några kompensationskrav från andra grupper.

Om två månader, i slutet av november, är IF Metalls nästa avtalsrådsmöte. Då ska motioner behandlas och IF Metall ska lägga fast sina avtalskrav. Och det blir efter att LO och Facken inom industrin bestämt sina avtalsplattformar.