– Jag står bakom IF Metalls beslut att säga nej förra året, säger Emma Åkesson, som tycker att låglönesatsningar måste träffa alla, inte bara kvinnor.

På Teknikavtalet, som hon tillhör, görs ingen skillnad mellan kvinnor och män, anser hon.

– Men där behövs en låglönesatsning. Det kan inte vara så att vi måste stå tillbaka. Jag ser inte det sambandet, att om våra arbetsgivare slipper betala så kan andra få mer.

På dagens avtalsrådsmöte utsåg IF Metall förhandlingsdelegationer till sina 15 olika avtalsområden. Alla avdelningar fick var sin representant. Svårare hade valberedningen för att lyckas i spridningen vad gäller bland annat kön, ålder och etnicitet.

14 procent är kvinnor, jämfört med 22 procent av medlemmarna.

– Det är inte en tillfredsställande siffra, säger valberedningens föredragande, som inte heller såg någon framgång i etnicitetsfrågan.

Av de 84 ordinarie ledamöterna i förhandlingsdelegationen är tio under 40 år. En av dem är 33-åriga Emma Åkesson från företaget Autotube. Hon säger att det är bra med nya och yngre delegater, men också viktigt att kompetensen från tidigare år finns kvar.

Hon skissar ett scenario där Handelsanställda får mer löneökning och deras arbetsgivare kompenserar genom dyrare varor.

– Då har vi inte råd att handla, vi som inte fått lika mycket höjning.

IF Metall eller LO, vilket är viktigast?

– Jag tror inte att det behöver vara antingen eller. Vi vill att IF Metall ska vara starkt och vi vill att LO ska vara stark.

Hon tror och hoppas att det ska gå att få till en samsyn, och möjligen en jämställdhetspott också:

– Men den kommer att vara marginell, tror jag. Annars funkar inte shoppingen i Sverige, så att säga, säger hon.

Viktigast är att alla ska han en reallöneutveckling och en möjlighet till kompetensutveckling. Och den ska visa sig i lönekuvertet utan att pengar tas från potten. Utbildningsfrågan finns i en av de 13 motioner som Hallands representantskap har skrivit till avtalsrådet.

– Jag ser fram emot en livlig debatt i avtalsrådet nästa gång, den 29 november, avslutade avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä sitt tal till rådet.