Efter Caremaskandalen blir Malmö först ut med att kräva att företag som kommunen anlitar inte får föra ut skattepengar till skatteparadis utomlands.

Därmed gör Malmö det som en klar majoritet av landets kommunpolitiker vill men inte vågar. När tidningen Dagens Samhälle frågade ordförandena i 125 kommunstyrelser landet runt svarade tre fjärdedelar att de är emot att riskkapitalbolag i skatteparadis ska få sköta vård, skola och omsorg.

Men den gängse uppfattningen är att lagen om offentlig upphandling inte tillåter kommunerna att ställa krav på riskkapitalbolagen.

– Jag har pratat med Svenskt Näringsliv. De säger att det inte håller juridiskt. Mitt svar är jag litar på Anders Borg. Han har lovat att det kommer ett förslag nästa år, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S) i Malmö.

Nu blir Malmö först med att stänga porten till skatteparadiset. I augusti ska kommunfullmäktige i Malmö klubba igenom en ny modell för upphandlingar.

Det återstår att se om stoppet för skattepengar till skatteparadis kommer att överklagas, när Malmö börjar tillämpa de nya reglerna i höst. Efter Caremaskandalen har riskkapitalbolagen haft opinionen emot sig, för att uttrycka det milt.

Malmös nya modell för upphandlingar utgår från Vita jobb, en modell som nätt och jämnt hann testas av den dåvarande s-majoriteten i Stockholm innan de borgerliga tog över 2006.

Modellen innebär att Malmö ska ställa sociala krav vid upphandlingar. Facket ska kontrollera att företagen följer avtalsliknande villkor, bara anlitar underentreprenörer med avtalsliknande villkor och inte använder svart arbetskraft.

– Vi premierar ett sunt näringsliv, betonar Andreas Schönström.

Vita jobb-modellen är anpassad till EU-lagstiftningen. Den har utarbetats av Kurt Junesjö, expert på arbetsrätt, Stockholms stads jurister och sex LO-förbund.

Sju LO-förbund ska kontrollera de företag som Malmö stad anlitar. Det är Kommunal, Seko, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Transport och Fastighets. Ombudsmän och förtroendevalda blir en sorts oavlönade konsulter åt kommunen. De ska inte ta itu med övertramp – utan bara rapportera.

Om facken visar att ett företag bryter mot villkoren ska kommunen säga upp avtalet. Det är effektivare än att facket kräver skadestånd.

– Kommunerna handlar för miljarder. Många kommuner har bra upphandlingsregler, men ingen kontroll av att reglerna efterlevs. Med den här modellen får vi kontroll, säger Andreas Schönström.

Malmö har spetsat till Vita jobb-modellen på ett par punkter. En gäller skattepengar till skatteparadis. Den andra gäller de arbetslösa. De som vill göra affärer med Malmö ska ta emot arbetslösa.

• LO: Så stävjas skatteflykten