Foto: Bertil Ericson

Guy Ryder träffar Wanja Lundby-Wedin i Stockholm 2009.

 

Socialdemokraten Mona Sahlin är inte fackets kandidat till toppjobbet som generaldirektör för FN-organet ILO.
– Vår heter Guy Ryder, säger Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande.

I går meddelade regeringen att de vill ha Mona Sahlin på posten som generaldirektör för FN-organet ILO.

Facket stödjer kandidaturen, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.
Det är dock en sanning med modifikation.
 LO och TCO strider i själva verket för en annan kandidat, britten Guy Ryder som tidigare basat över världsfacket IFS.

Det är Guy Ryder som Nordiska fackliga samarbetsorganisationen (NFS) – där LO, TCO och Saco ingår – har ställt sig bakom.

Trots att LO och TCO vill ha en annan kandidat uppger båda organisationerna att de välkomnar att Mona Sahlins namn förs fram av regeringen.

Helena Johansson, TCO:s internationella chef, ser inget konstigt i det.

– Vi har vårt namn och nu för regeringarna i de olika länderna fram sina namn. Det är positivt att den svenska regeringen nominerar Mona Sahlin, säger hon.

Även Wanja Lundby-Wedin uttrycker en liknande åsikt.

– Hon har många fördelar. Dessutom skulle hon kunna bli den första kvinnan som tar över som generalsekreterare. Det är inget konstigt att säga att vi samtidigt står bakom vår kandidat Guy Ryder samtidigt som vi välkomnar Mona Sahlin, säger LO:s ordförande.

Nuvarande generaldirektören, chilenaren Juan Somavia, avgår den 30 september 2012.

Fakta


ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor med 183 medlemsstater.

Organisationen består av tre parter. Medlemsstaterna företräds av sina regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.

Med stöd av internationella normer, ILO-konventionerna, och genom tekniskt bistånd och forsknings- och informationsverksamhet har ILO till uppgift att främja sysselsättning, goda arbetsvillkor, respekt för arbetstagarnas rättigheter, jämställdhet i arbetslivet och social trygghet på global nivå.

Saco, som inte deltog i NFS möte, har valt att endast ställa sig bakom regeringens nominering av Mona Sahlin.