Jobbfabriken är en av de stora vinnarna på fas 3. 2010 gick var tredje bidragskrona från staten antingen till vinst eller till lön och pension till vd:n Ivan Daza. Det blev 2,5 miljoner i lön och 3,4 miljoner till pensionen.

– Det är extremt stötande, säger Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och fortsätter:

– Det är klart att det inte är rimligt, men så länge man håller sig till regelverket är det inte mycket vi kan göra. Det vi tittar på är hur vi kan anpassa anordnarna utifrån nya styrformer.

Regeringen vill ha mer av meningsfulla uppgifter i fas 3. Arbetsförmedlingen har redan ändrat sina riktlinjer till handläggarna. Numera är mer arbetsliknande uppgifter tillåtna i fas 3.

Jobbfabriken tar bara emot fas 3-deltagare. Det är hela verksamheten. Deltagarna sysselsätts i olika mer eller mindre konstgjorda projekt.

Ett vanligt projekt är att skriva en livsbok. Det innebär att en fas 3-deltagare intervjuar en äldre människa om hans eller hennes liv och skriver en bok om det.

Leder det till jobb?

– Nej, det gör det sannolikt inte. Jag skulle inte vilja förkasta den typen av verksamhet för alla individer, men att ha det som affärsidé tror jag inte på.

Det var i augusti som LO-Tidningen berättade om hur mycket Jobbfabriken tjänade på fas 3 förra året. Inkomstkällan är anordnarbidraget på i runda tal 5 000 kronor per deltagare och månad.

Några månader tidigare, i april, hade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström sagt att regeringen skulle se över anordnarbidraget. I somras landade den uppgiften hos Arbetsförmedlingen efter en ”underhandsdiskussion”. Arbetsförmedlingen har inte fått något formellt uppdrag av regeringen.

Förslaget skulle komma i höstas, men Arbetsförmedlingen filar fortfarande på nya regler för anordnarbidraget. Bettina Kashefi kan inte säga om nya bidragsregler kommer att finnas med i vårbudgeten.

– Jag vet inte om Arbetsförmedlingen har fått någon absolut deadline. Utmaningen ligger i att å ena sidan göra bidraget så generöst att det är attraktivt för arbetsgivare att ta emot personer. Å andra sidan ska de inte försörja sig på bidraget. Man kan tänka sig incitament för att anordnare ska stötta den enskilde till arbete – ett system som gör att man får en del av ersättningen när en person kommer ut i arbete, säger Bettina Kashefi.

I juni beslutade riksdagen om ett stopp för fler fas 3-placeringar. Det har inte hänt, men regeringen har ändrat på en del regler.

På Jobbfabriken fortsätter verksamheten som vanligt. Just nu tar Jobbfabriken emot 678 fas 3-deltagare, enligt egna uppgifter på hemsidan.

Fakta

Kommuner och ideella föreningar tar emot flest fas 3-deltagare. På tredje plats kommer privata företag, enligt Arbetsförmedlingen. Siffrorna gäller juni 2011.

20 anordnare tar emot fler än 100 fas 3-deltagare. Av dessa är fyra privata företag.

Under 2010 tog Jobbfabriken emot 650 fas 3-deltagare. Det gav 31 miljoner kronor i statsbidrag.

Jobbfabriken finns i fem städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Norrköping.