Nästan åtta av tio anhöriga tycker att det är för lite personal på demensboendet där deras nära och kära vårdas. Det visar en enkät som Demensförbundet har genomfört bland sina medlemmar.

– Skrämmande siffror. Det är dags att regeringen lyssnar på de anhöriga och lagstadgar om minimibemanning, anser Stina-Clara Hjulström, förbundets ordförande.

På åtta år har andelen som tycker att det är för lite personal fyrdubblats. När Demensförbundet ställde samma fråga till anhöriga 2003 svarade två av tio att det fanns för lite personal.

Mönstret går igen i fler svar. 2003 ansåg tre av tio att det förekommer för lite aktivering på demensboenden. 2011 har andelen ökat till sju av tio.

2003 svarade en anhörig av tio att det är svårt att få kontakt med ansvarig läkare. 2011 svarar fyra av tio att det är svårt att få kontakt med ansvarig läkare.

– Vi anser att det har blivit sämre, de anhöriga anser att det har blivit sämre och Socialstyrelsens egen granskning visar att det är dåligt ställt, konstaterar Stina-Clara Hjulström och fortsätter:

– Det är mycket tal om anhörigstöd i dag, men det bästa stödet man kan ge de anhöriga är att ge bra vård.

Demensförbundet har 11 000 medlemmar. Enkäten skickades med post till 1 800 medlemmar landet runt. Ungefär 450 personer svarade på enkäten.

180 000 människor är demenssjuka i Sverige. Av dem är 10 000 i arbetsför ålder.

 

6000 svar till Socialstyrelsen