Drygt 6 000 personer har hittills svarat på Socialstyrelsens webbenkät om bemanningen i demensvården. Enkäten är en del av Socialstyrelsens arbete med att ta fram bindande regler för bemanningen.

– För första gången öppnar vi en väg för allmänheten rakt in i vårt arbete med att ta fram föreskrifter. Vi gör det därför att det är situationen är så allvarlig och demensvården berör så många människor, säger Birgitta Resenius, som leder Socialstyrelsens arbete med nya föreskrifter.

Det finns fortfarande tid att svara. I förra veckan beslöt Socialstyrelsen att förlänga svarstiden med en vecka för att så många som möjligt ska få tillfälle att komma med synpunkter. Sista datum är den 7 november.

Resultatet kommer att redovisas någon gång under veckan efter.

I september förra året slog undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå larm om missförhållanden i demensvården i SVT:s Uppdrag granskning. Det blev startskottet för en intensiv debatt.

Natten mellan den 8 och 9 november granskade Socialstyrelsens inspektörer 94 demensboenden i 48 kommuner landet runt. På 57 boenden lämnades gamla ensamma och inlåsta nattetid.

I december röstade den samlade oppositionen mot regeringens vilja igenom en motion om minimibemanning i riksdagen. I mars skickade äldreminister Maria Larsson (KD) uppdraget vidare till Socialstyrelsen.

Oppositionens krav på ”riktlinjer för bemanning” hade ändrats till ”vägledning…till exempel för bemanning” i regeringens uppdrag till Socialstyrelsen.

Vad det till slut blir visar sig när Socialstyrelsen redovisar de nya föreskrifterna nästa sommar. Det ska bli bindande regler för bemanningen i demensvården, men om det innebär att det blir regler för minimibemanning återstår att se.

Det avgörande är om det står ”bör” eller ”skall” i de nya föreskrifterna.

– Vi bryter ner bemanningsfrågan i en massa olika delar. Det är inte bara fråga om antalet personer utan också sådant som säkerheten, lokalernas utformning, personalens kompetens och en massa andra komponenter.

Kommunal kräver en lag om minimibemanning i demensvården. Demensförbundet driver samma krav.


”Skrämmande siffror om demensvården”