OBS! Den här artikeln publicerades 2011 – det avtal som gäller nu kan du läsa om här.

Transports transportavtal: 30 000 anställda

Anställning

• Provanställning högst sex månader.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Arbetsschema bestäms av arbetsgivaren och den anställde. Om de inte kommer överens gäller arbetsgivarens uppfattning tills en förhandling skett.

• Arbetsgivaren lämna besked om arbetets förläggning nästa vecka.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 24 000 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13 procent.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• 18-06: 24,36 kronor per timme.

• Helger och storhelger: 54,73 kronor per timme.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• Övertid betalas med 50 procent av lönen motsvarar ungefär 70 kronor i timmen.

• Terminalarbetare får 100 procent om de jobbar övertid på söndagar och röda dagar motsvarar ungefär 140 kronor per timme.

Föräldralön

• högst 2 månader som ersätts med 13,25 kronor per frånvarotimme.

Kommentar

Transports Ulf Persson: – Avtalet är anpassat till branschen. Flexibiliteten är både en styrka och en svaghet.