Ett fall som kan förändra åkeribranschen har tagits upp av en åklagare i Västerås.

En dansk direktör har åtalats, misstänkt för att ha satt i system att använda polska chaufförer för yrkestrafik i Sverige, skriver VLT.

För det krävs tillstånd, men ett undantag finns för utländska chaufförer så de utan tillstånd kan utföra ett begränsat antal transporter inom landet.

Åklagaren hävdar att åkeriet har brutit mot dessa så kallade cabotageregler.

Läs också artikeln Danskt åkeri inför rätta (2011-01-28).