Sociologen Johanna Kumlin har ställt sig frågan hur det kommer sig att män anställs på vissa arbetsplatser och kvinnor på andra.

Johanna Kumlin.2007 disputerade hon med avhandlingen Disentangling sex segregation. Studies on the roots and routes of labour market sex segregation. Nu leder hon ett projekt på Institutet för framtidsstudier om orsaker och effekter av könssegregering inom yrken.

Hon kommer att studera hur yrkesbyten ser ut över tid och vad könssegregering gör för lönerna i Tyskland och Sverige.