Högst två till fyra veckors sjukskrivning vid akut stressreaktion, helst ingen alls. Betydligt längre sjukskrivning, i en del fall upp till ett år, vid utmattningssyndrom.

I dag, tisdag, presenterar Socialstyrelsen de sista rekommendationerna om sjukskrivning vid psykiska diagnoser. Myndigheten har haft regeringens uppdrag att ge riktlinjer för hur länge man bör vara sjukskriven vid ett antal vanliga sjukdomstillstånd, och för de flesta diagnoserna var riktlinjerna klara redan hösten 2007.

Individuell bedömning
Men först nu har experterna kunnat enas om hur sjukskrivning bör användas vid några av de mest utbredda psykiska diagnoserna, som står för en betydande del av sjukfrånvaron. De betonar att den individuella bedömningen är viktig, och att läkaren kan göra avsteg från rekommendationerna.

För personer med ett väldiagnostiserat utmattningssyndrom kan arbetsförmågan vara nedsatt under ”avsevärd tid”, enligt de nya riktlinjerna. Återhämtningen och återgången till arbete tar inte sällan mer än sex månader, och i vissa fall upp till ett år eller längre.

Sjukskrivning bör undvikas
Akut stressreaktion, till exempel efter allvarliga olyckshändelser och dödsfall, kännetecknas ofta av en upplevelse av att man står utanför och ser på, en känsla av avskärmning eller att man helt förnekar det som har hänt. Här har arbete normalt positiv effekt, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, och sjukskrivning bör undvikas. Men arbetsförmågan kan vara nedsatt två till fyra veckor.

Motsvarande riktlinjer finns nu även för bland annat anpassningsstörning, smärta i rörelseorganen utan väldefinierade orsaker, och yrsel, trötthet och huvudvärk som inte går att koppla till någon tydlig diagnos.

Läs också: samtliga riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida
Läs också: artikeln "Två sjukmånader för hjärtinfarkt", 1/6 2007