Kommunal

Kommunals avtal med SKL: 355 000 medlemmar

Anställning

• Provanställning högst sex månader.

• Inga avtalade begränsningar av tillfälliga anställningar.

• Vid deltidsanställning ska strävan vara att jobbet ska omfatta minst 20 timmar i veckan.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• 38 timmar och 15 minuter om arbetstiden löper över både vardag, kväll och helg på de flesta kommunala jobb.

• 37 timmar i veckan i landsting med samma arbetstid som ovan.

• Arbetsgivaren bestämmer arbetstidens förläggning om de lokala parterna inte kommer överens.

• Arbetsgivaren bestämmer i vilken omfattning flextid ska tillämpas.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 21 200 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• 6 dagar extra efter 40 årsålder, 7 dagar extra efter 50 år.

• Ersättning: löpande fast lön per semesterdag plus 0,605 procent av den fasta lönen per dag samt  semesterdagstillägg för dem med låg lön.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardagar 19-22: 18,90 kronor per timme.

• 22-24 måndag–torsdag och 00-06 tisdag–fredag: 38,20 kronor per timme.

• Fredag 19–måndag 07: 47,20 kronor per timme.

• Storhelg 94,30 kronor per timme.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• Övertid som är två timmar före eller efter ordinarie arbetstid ger en lön på 180 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 230 kronor per timme.

• All övrig övertid 240 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 305 kronor i timlön.

Föräldralön

• 10 procent i 150 dagar.

Kommunal har valt att inte ge någon kommentar.

Göran Jacobsson
08-796 27 01

Kommentera den här artikeln


 • Ekonomi

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=95121">Anders Eld</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=95121"><img class="alignnone size-full wp-image-75109" alt="Anders Eld" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2012/01/anderseldny2213x.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=95121">Finans- ministern har verktygen</a></h3>

 • Ledare

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=94862">Jonna Sima</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=94862"><img class="alignnone size-full wp-image-92833" alt="Jonna Sima" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2014/08/Jonnasimawidget.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=94862">Ingen tid
  för dåliga förlorare</a></h3>


 • Utblick

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=94233">Erik Larsson</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=94233"><img class="alignnone size-full wp-image-64141" alt="eriklarsson2013" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/05/eriklarsson2013.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=94233">Jag tänker att vi borde ha dansat mer</a></h3>

 • Sista ordet

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=95067">Sandra Lund</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=95067"><img class="alignnone size-full wp-image-72997" alt="sandrastorreII" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2012/01/sandrastorreII.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=95067">Makten finns inte alltid där du tror</a></h3>

 • Arbetet på Facebook

 • Medarbetarna på arbetet: