Kommunal

Kommunals avtal med SKL: 355 000 medlemmar

Anställning

• Provanställning högst sex månader.

• Inga avtalade begränsningar av tillfälliga anställningar.

• Vid deltidsanställning ska strävan vara att jobbet ska omfatta minst 20 timmar i veckan.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• 38 timmar och 15 minuter om arbetstiden löper över både vardag, kväll och helg på de flesta kommunala jobb.

• 37 timmar i veckan i landsting med samma arbetstid som ovan.

• Arbetsgivaren bestämmer arbetstidens förläggning om de lokala parterna inte kommer överens.

• Arbetsgivaren bestämmer i vilken omfattning flextid ska tillämpas.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 21 200 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• 6 dagar extra efter 40 årsålder, 7 dagar extra efter 50 år.

• Ersättning: löpande fast lön per semesterdag plus 0,605 procent av den fasta lönen per dag samt  semesterdagstillägg för dem med låg lön.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardagar 19-22: 18,90 kronor per timme.

• 22-24 måndag–torsdag och 00-06 tisdag–fredag: 38,20 kronor per timme.

• Fredag 19–måndag 07: 47,20 kronor per timme.

• Storhelg 94,30 kronor per timme.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• Övertid som är två timmar före eller efter ordinarie arbetstid ger en lön på 180 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 230 kronor per timme.

• All övrig övertid 240 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 305 kronor i timlön.

Föräldralön

• 10 procent i 150 dagar.

Kommunal har valt att inte ge någon kommentar.

Göran Jacobsson
08-796 27 01

Kommentera den här artikeln


 • TEST

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=81842"><img class="alignnone size-full wp-image-82162" alt="svabbvagnwidget" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2014/02/svabbvagnwidget.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=81842">Skillnad på svabbvagn &amp; svabbvagn</a></h3>

 • Ledare

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=85339">Martin Klepke</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=85339"><img class="alignnone size-full wp-image-56381" alt="Martin Klepke nya" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2011/05/Martin-Klepke-ny2.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=85339">Borg gör sig hjälplös</a></h3>


 • Inblick

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=85448"><img class="alignnone size-full wp-image-85453" alt="lucicwidget" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2014/04/lucicwidget.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=85448">Stålkvinnan
  i två världar</a></h3>

 • Sista ordet

  <h4><a href="http://arbetet.se/?p=85450">Sandra Lund</a></h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=85450"><img class="alignnone size-full wp-image-72997" alt="sandrastorreII" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2012/01/sandrastorreII.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=85450">Kan vi inte sträva efter lite finess?</a></h3>

 • Arbetet på Facebook

 • Medarbetarna på arbetet:


 • Inblick

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/10/particollageII.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-82956" alt="particollageII" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/10/particollageII.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=82931">Vad driver politikens grovarbetare?</a></h3>

 • kompetens

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=83757"><img class="alignnone size-full wp-image-84229" alt="kompetenswidget" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2014/03/kompetenswidget.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=83757">TEMA: allt om att lära sig mer</a></h3>


 • Pensionen

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/tema/pensioner/"><img class="alignnone size-full wp-image-73388" alt="pensionen" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/10/pensionen.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/tema/pensioner/">De sista ljuva åren?</a></h3>

 • Arbetsrätt på tv

  <h4>&nbsp;</h4>
  <a href="http://arbetet.se/?p=76466"><img class="alignnone size-full wp-image-77184" alt="carriewidget" src="http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/12/carriewidget.jpg" width="204" height="124" /></a>
  <h3><a href="http://arbetet.se/?p=76466">Har Carrie rätt till ob i Homeland?</a></h3>