Det råder glädjeyra hos Vänsterpartiet. Partiet gör sitt bästa val sedan 2004 och ökar och med 4,2 procentenheter, mest av alla partier i Sverige.

Är det den omskrivna ”Sjöstedt-effekten” som ligger bakom? Eller har diskussionen om trollfabriker påverkat?

Ett mindre bråkigt Vänsterparti

När Arbetet når den nyvalda EU-parlamentarikern via telefon i Umeå lyfter han fram en helt annan förklaring. Vänsterpartiet har grälat mindre än vanligt, säger han.

– Det har varit en väldigt positiv och fin valrörelse. Vi har egentligen inte bråkat så mycket med andra utan har kunnat prata om vårt, säger han och fortsätter:

– Vi har lyft klimatfrågan, gröna industrisatsningar och trygga jobb. Att kunna gå framåt i dessa tider med all negativitet och diskussioner om trollfabriker är väldigt kul.

På tvärs med S?

Vad gäller hur man röstat kring jobbfrågorna i EU så har Vänsterpartiet i någon mån ändå gått i klinch. I alla fall med delar av den svenska arbetarrörelsen.

Ett exempel på det är att partiet röstade för det så kallade plattformsdirektivet som är tänkt att reglera gig-arbete inom EU – en fråga där flera fackförbund och även Socialdemokraterna var emot eftersom man anser att lagstiftningen riskerar att hota den svenska modellen.

– Vi vill inte att EU ska reglera svenska löner. Vi vill inte vara med i euron eller ha gemensam europeisk räntepolitik. Men vi röstar progressivt när vi känner att det kan påverka. Jag skulle säga att vi är mer pragmatiska. Vad gäller plattformsdirektivet gjorde vi bedömningen att det skulle stärka svenska fackförbund, säger Jonas Sjöstedt som tillägger att man haft en ”mycket bra” valrörelse tillsammans med Socialdemokraterna.

Vilka andra arbetsmarknadsfrågor kommer Vänsterpartiet att driva i EU?

– Missbruket av underentreprenörer måste stoppas. Vi vill därför se max två led och även ha en tydlig regel kring att huvudentreprenören alltid har arbetsgivaransvaret. Vi vill att kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling. Där är ju fallet som pågår i Göteborg väldigt intressant.

Även om plattformsdirektivet är bra, så vill Vänsterpartiet stärka det ytterligare genom att skriva in plattformarnas arbetsgivaransvar i svensk lag, säger Sjöstedt vidare. Han lyfter också frågan om arbetsmiljöinspektioner där partiet vill ha en gemensam miniminivå i EU.

Ska bilda nordisk motståndsrörelse

Samtidigt som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna firar framgångar i Sverige har vindarna blåst i en annan riktning ute i Europa.

I Frankrike gick Marine Le Pen högerextrema parti Nationell samling starkt framåt och blev största parti. Tyska AFD blev näst störst i Tyskland och i Österrike vann det nationalkonservativa FPÖ stort.

Att dessa partier går framåt är en stor utmaning för vänstern, menar Jonas Sjöstedt.

– Men vi kommer att kämpa emot så mycket vi kan. I Finland tredubblad Vänsterförbundet och i Danmark blir Socialistisk Folkeparti störst. Vi blir nu en del av en nordisk motrörelse som kommer att kämpa emot högerextremismen i Europa.