Vid olyckan rasade en bygghiss från 31 meters höjd på ett bygge i Sundbyberg norr om Stockholm. Fem personer dog. Nu har Arbetsmiljöverket åtalsanmält  företaget ”ABC Bygghissar och byggmaskiner”. 

Större delen av anmälan är maskad på grund av sekretess, men en mening som syns är: ”Arbetsmiljöverket bedömer att olyckan inte hade ägt rum om ABC hissar hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna i den här skrivelsen”.

– Vi har bedömt att ett av företagen brutit mot arbetsmiljölagen och föreskrifterna på ett sådant sätt att olyckan inträffade och fem personer avled, säger Lennart Adérn, jurist på Arbetsmiljöverket, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Han hänvisar till sekretessen och vill inte svara när han får frågan om vilka brister man sett.

En förundersökning  om misstänkt arbetsmiljöbrott pågår sedan tidigare. Lennart Ardén säger till Byggnadsarbetaren att Arbetsmiljöverkets syn på saken ofta är ganska viktig i det fortsatta utredningsarbetet.

Ingen av de omkomna var anställda av ABC Bygghissar, men företaget monterade den bygghiss som föll. Arbetsmiljöverket skriver i sin anmälan att de bedömer att företaget inte har fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen i egenskap av arbetsgivare och ansvarig enligt arbetsmiljölagen, samt upplåtare av hissen.

ABC:s vd Björn Bjelkenstedt säger till Arbetet att han inte tagit del av åtalsanmälan och därför inte vill kommentera den, att man i nuläget behöver avvakta både Haverikommissionens och polisens utredningar av olyckan.