Göteborgs stad krävde att leverantören skulle ha kollektivavtal då staden handlade upp en skolrenovering.

– Jag är trött på allt snack om att det inte skulle gå, sa kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) till Arbetet tidigare i maj.

Sedan EU-inträdet 1995 har endast krav på ”kollektivavtalsliknande villkor” kunnat ställas vid offentliga upphandlingar. Att kräva kollektivavtal har ansetts krocka med EU-rätten. Men denna slutsats har nu alltså utmanats av den vänsterkoalition som styr Göteborgs stad.

Anmäls till Konkurrensverket

Någon överklagan kom inte innan kontrakt om skolrenoveringen skrevs. Men nu anmäler organisationen Företagarna upphandlingen till Konkurrensverket. De fick kännedom om kravet först efter att upphandlingen var avslutad, men menar att kravet på kollektivavtal strider mot lagen.

– Att ställa krav på centralt tecknade kollektivavtal är ett tydligt brott mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna och utgör därmed ett brott mot LOU, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens, i ett pressmeddelande.

Han säger att kravet utesluter en stor del av Sveriges företag från att kunna leverera till det offentliga och därför är ”högst oproportionerligt”.

– Kravet snedvrider konkurrensen bland företag och därför anmäler vi nu Göteborgs stad till Konkurrensverket, fortsätter Magnus Johansson.

Vill begränsa framtida upphandlingar

Med anmälan vill Företagarna begränsa möjligheten att ställa krav på kollektivavtalsanslutning i framtida upphandlingar. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och har sanktionsmöjligheter om någon bryter mot reglerna.