Annandag påsk plingar det till i Annas telefon:

”Hur i helvete kan du jobba på Energimyndigheten!”

Bifogat fanns skärmdumpar från hennes Facebooksida med inlägg som visade på hennes klimatengagemang. Hon är med i Rebellmammorna, en klimatgrupp som genomför fredliga demonstrationer för klimatet.

Hade delat inlägg från aktivistgrupp

Hon hade också delat inlägg från Extinction Rebellion, en systerorganisation till Rebellmammorna, som ägnar sig åt civil olydnad.

Samma sms hade skickats till hennes chefer på Energimyndigheten. Meddelandena kom från hennes företrädare på jobbet, som fått sluta efter att ha förlorat sin säkerhetsklassning.

Då hade Anna, som egentligen heter något annat, en dryg vecka kvar av sin provanställning, som sedan skulle bli en fast tjänst.

Dagen efter fick hon i stället besked om de skulle avsluta hennes tjänst när provanställningen löpte ut, utan vidare motivering.

– Jag blev jättechockad. Har jag gjort något fel? Har jag gjort något dumt? Men jag kunde liksom inte komma på något annat än att jag demonstrerat för den gröna omställningen. Och det är ju det vi jobbar med på Energimyndigheten, säger Anna till Arbetet.

Hängdes ut i media

Sedan kom en artikel i tidningen Fokus, med rubriken ”Klimataktivist anställdes på samhällskritisk tjänst på Energimyndigheten”, som fick stor uppmärksamhet.

– Energimyndigheten visste ju att artikeln skulle komma, så då kunde de säga att ärendet var hanterat när den väl kom, säger Anna.

Två dagar senare, när Anna jobbade hemifrån, kom plötsligt hennes chef hem till henne. Myndigheten hade då dragit tillbaka hennes säkerhetsklassning, som krävs för tjänsten hon hade.

”Han pratade om rysk infiltration”

– Han stod i min hall och pratade om rysk infiltration och så tog han min dator och min telefon.

Har du ägnat dig åt civil olydnad?
– Aldrig! Jag har inte heller försökt påverka någon annan att göra det. Det jag har gjort är att jag har suttit i ring med Rebellmammorna på tillståndsgivna manifestationer.

Är du klimataktivist?
– Jag är aktiv i klimatfrågan för att försöka bromsa den globala uppvärmningen. Så då är jag aktiv, men det är ju någonting bra.

Kräver 200 000 i skadestånd

Nu anmäler alltså Annas fackförbund, ST, myndigheten till Justitiekanslern och kräver ett skadestånd på 200 000 kronor till henne.

ST:s förbundsjurist, Joakim Lindqvist, säger att staten har vidtagit repressalier mot Anna som strider mot grundlagsskyddade friheter, som yttrandefrihet och mötesfrihet.

”För tankarna till totalitära stater”

– Men först och främst tycker vi att statliga myndigheter varken får eller ska hålla på att kartlägga vilken politisk ideologi eller delar av politisk ideologi som de anställda bekänner sig till. Det i sig är ju grundlagsvidrigt. Det för ju tankarna till totalitära stater, säger Joakim Lindqvist.

Han är även mycket kritisk till att civilförsvarsministern, Carl-Oskar Bohlin (M), gick ut på plattformen X efter artikeln i Fokus och krävde att myndigheter måste försäkra sig om att något liknande inte ska kunna hända igen.

– Det finns ett grundlagsskydd mot att man inte behöver tillkännage sina politiska åsikter inför staten. Här uppmanar han på något sätt myndigheten att fråga om politiska åsikter och registrera det. Det är nästan ännu värre än ministerstyret, säger Joakim Lindqvist.

Energimyndigheten har inte haft någon kontakt med JK i ärendet, så man vet inte mer än det som har rapporterats i media, skriver myndigheten i ett mejl till Arbetet.

”Vi är lite förvånade eftersom vi haft en bra dialog med de lokala parterna och även förhandlat med ST centralt, och vi upplevde att de hade god förståelse för skälen bakom att provanställningen avslutades.”