Att minska utsläppen ses främst som en fråga för politiker. Eller möjligen för företag som måste förändra sin produktion. Men det är också en fråga för facket slår LO fast i en ny handbok som ska ge fackklubbar konkreta verktyg för lokalt klimatarbete.

– Det här är en strukturomvandlingsfråga som kan påverka jobb, teknik och andra framtidsfrågor. Vi måste ställa om, och då har vi också anledning att kräva förhandlingar i de här frågorna, säger Johan Hall, utredare på LO. 

För det är genom att kräva förhandlingar och ligga på för att få svar som facket främst kan påverka lokalt. LO uppmanar fackklubbarna att driva klimatfrågan i MBL-förhandlingar och i utvecklings- och samverkansavtal.

”Viktigt att inte överrumplas”

Johan Hall lyfter till exempel att EU:s handel med utsläppsrätter ska upphöra 2039. Det påverkar direkt de runt 850 svenska industriarbetsplatser som använder utsläppsrätter idag. Smällen kan bli hård om de inte hittat andra lösningar. 

– Det kommer att bli en strukturomvandling, och då är det viktigt att vi inte överrumplas.

Om facket driver på lokalt för att klimatomställningen sker i tid och för att nödvändiga investeringar görs både i teknik och kompetensutveckling, kommer alla att tjäna på det. 

– Då kan vi få en harmonisk strukturomvandling och inte så drastisk som vi tidigare sett i till exempel varvsindustrin och tekoindustrin där hela näringar slogs ut och arbetslöshet följde under en lång period. 

Tre frågor fackklubbar ska ställa

Att bevara jobben, och driva på för att anställda har rätt kompetens när företagen ställer om, är viktiga anledningar till att lokala fack ska engagera sig i klimatfrågan. Men också att det kan ge stora effekter för miljön.

– Ett antal arbetsplatser står för stora delar av Sveriges utsläpp, om fackklubbarna kan hjälpa till att minska utsläppen där får det enorm effekt. 

Det är främst tre frågor som fackligt förtroendevalda bör kräva svar på lokalt. Det handlar om vilka utsläpp verksamheten de jobbar i orsakar, vilka alternativ det finns för att minska dem, och vilken kompetens arbetstagarna behöver för att hänga med i utvecklingen.  

– Det här kan vara svårt både för fack och företag att svara på, men det finns massor med experter på detta som jobbar med att göra klimatinventeringar. Kräv att företaget anlitar en sådan. 

Tre tips för klimatarbetet i fackklubben

  1. Starta samtalen på arbetsplatsen och lyft klimatfrågan i MBL-förhandlingar och i utvecklings- och samverkansavtal. 

2. Kräv svar på följande tre frågor: Vilka utsläpp orsakar vår arbetsplats? Vilken teknik, eller vilka alternativ finns för att undvika utsläppen? Vilka kompenser krävs av arbetstagarna i omställningen och hur ska de garanteras kompetensutveckling?

3. Ta in experthjälp för att göra en klimatinventering om företaget inte kan svara på frågorna. 

Källa: LO: Fackliga verktyg för lokalt klimatarbete