Valberedningen kände inte till att Pim van Dorpel rört sig i vit-maktmiljöer i sina tidiga tonår. När de strax innan ordförandevalet fick veta det blev läget ohållbart enligt valberedningens ordförande, Tomas With.

– Helt avgörande för valberedningen är att vi kan känna oss trygga, helt trygga med förslag och att all relevant information har kommit fram, säger han till TT.

Arbetet har sökt Tomas With efter intervjun med Pim van Dorpel där han berättade om sin bakgrund inom skinnskallekulturen i Nyköping under högstadietiden. Till TT säger Tomas With att det största problemet var att valberedningen inte hade all information om van Dorpels bakgrund.

”Modigt att berätta”

– Det var modigt av Pim att berätta om sin bakgrund i en intervju. Så klart så kan även den som hamnat snett i sin ungdom få tunga fackliga uppdrag senare i livet. Vårt problem var att vi inte fick den här informationen innan vi lade vårt förslag. Det är ju ett jätteproblem för valberedningen att inte förfoga över allt, säger Tomas With till TT.

Att Pim van Dorpel varit dömt för grov rattfylla och numera är nykter alkoholist, något han tidigare berättat i Arbetet, var däremot känt av valberedningen.

– Vi har haft en gedigen valberedningsprocess och ställt frågor till alla inblandade, att ni måste berätta om allt ni vet, säger Tomas With till TT.

Pim van Dorpel är för närvarande sjukskriven från sitt jobb som vice ordförande för Hotell och Restaurangfacket, HRF.

Arbetet har sökt HRF:s ordförande, Malin Ackholt för en kommentar om Pim van Dorpels framtid inom förbundet. I ett sms skriver hon att hans bakgrund som skinnskalle är ny information och att förbundet behöver tid att bearbeta den.

– Förtroendeuppdrag bygger så klart på att man har ett förtroende. Det här en fråga som HRF:s ledning behöver hantera. Detta kommer också att göras under ordnade former, skriver Malin Ackholt.