När Lantarbetarförbundet gick upp i Kommunal 2001 fick förbundet medlemmar inom den så kallade gröna näringen, som jordbruk, djurvård och trädgård.

Till LO-kongressen hade Kommunal föreslagit att de medlemmarna ska tillhöra andra förbund.

– Vi behöver vara ett väldigt starkt välfärdsfack och företräda medlemmarna som i huvudsak jobbar inom skattefinansierad verksamhet, sade Kommunals dåvarande förbundssekreterare Jessica Leiding, till Kommunalarbetaren innan kongressen.

På kongressen blev hon vald till förste vice ordförande för LO.

5 000 färre medlemmar för Kommunal

Det handlar till exempel om bärplockare och djurskötare som går till Livs, golfbaneskötare och ridhuspersonal som går till Fastighets samt djursjukhus och hunddagis som går till Seko.

LO-kongressen gick på Kommunals linje när man antog den nya organisationsplanen. En plan som i korta drag kan sägas innehålla vilka yrken som ska organiseras av vilket förbund.

– En grundläggande uppgift för LO sedan över 100 år tillbaka är att upprätthålla fungerande gränser mellan förbunden vad gäller avtal och organisationsrätt, sade Torbjörn Johansson, avgående avtalssekreterare för LO, när han presenterade den nya planen.

Slippa interna stridigheter

Enligt honom är en fungerande självreglering en stor styrka gentemot motparten.  

– Är vi överens så tillåts arbetsgivaren aldrig välja vilket förbund han eller hon vill teckna avtal med. Då kan vi rikta kraften utåt, mot vår motpart, i stället för att tvingas fokusera på interna stridigheter.

Gruppen som haft i uppgift att se över organisationsplanen har även försökt få till uppgörelser med tjänstemannafacken, utan större framgång. Till slut lyckades man få en överenskommelse med Unionen.

Bråk med Unionen

– Det betraktade vi i utredningen som en stor framgång. Men det här är svåra frågor och som bevis på det så sa Unionen upp överenskommelsen för några veckor sedan, sade Torbjörn Johansson.

Det handlar om en konflikt mellan Transport och Unionen, efter att Transport börjat organisera kabinpersonal på flygplan.

– Om inte LO kan förmå sina förbund att följa de principer som slås fast, då finns det inget värde i att ha denna överenskommelse mellan LO och Unionen, sade Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, då till Arbetet.