Ann-Katrin Hedgren, ordförande för Byggnads region Örebro-Värmland, håller en hand framför munnen när hon talar till LO-kongressen.

– Så här ser det ofta ut när jag möter människor med förstörda tänder. Man pratar med halvstängd mun. Man döljer sitt leende.

En rad LO-kongresser har enats om att det inte borde vara dyrare att få tandvård än ”vanlig” sjukvård. Åtminstone sedan kongressen 2012 har frågan lyfts regelbundet, ofta under parollen ”tänderna är en del av kroppen”.

Ny tandvårdsreform förbereds

Till 2024 års LO-kongress har bland andra Byggnads och Seko lämnat motioner i ämnet. Byggnads motion syftar till att LO ska driva på för att tandvården ska bli en del av sjukvården i stort.

Och även om LO:s styrelse redan på förhand ställt sig bakom motionen går alltså Ann-Katrin Hedgren upp i talarstolen, allt för att öka trycket i frågan.

Tidöpartierna förbereder just nu en tandvårdsreform, som ska förbättra högkostnadsskyddet för de äldre som har sämst munhälsa. Reformen ska samtidigt ta bort möjligheten för asylsökande och papperslösa att få akut tandvård för 50 kronor.

”Inte vår reform”

– Men det här blir inte alls den reform vi vill ha, säger Ann-Katrin Hedgren.

Regeringen har redan beslutat om ett första steg. Färre ska få gratis tandvård: 2025 sänks åldersgränsen för fri tandvård från 23 år till 19 år.

Visserligen införs i stället tandvårdsbidrag personer i åldrarna 20 till 23 år – men samtidigt kommer personer i åldrarna 24–29 år att få betala mer för sin tandvård.

– Att gratis tandvård för unga försvinner är allvarligt. De unga upp till 23 år har långa löner och väljer bort tandläkarbesök om de måste betala tusen kronor, säger Ann-Kartin Hedgren.

Socialdemokraterna hade inte med en tandvårdsreform i sin valplattform inför förra valet, till LO:s besvikelse.

Ändå är det socialdemokratin som facket måste lita till om det ska bli en förbättring, anser Ann-Katrin Hedgren.

– Vi måste ta tillbaka den här frågan. Billigare tandvård är inte en Tidöfråga.