Nu samlas vi snart för kongressen, en kongress där ombud från 14 fackförbund ska ta vårt gemensamma ansvar för Landsorganisations arbete framåt.

Vi står i en tid med stora utmaningar där vi allt för ofta behöver försvara tidigare framgångar istället för att arbeta med utveckling och kliva framåt i arbetet för att stärka arbetarklassen.

Sedan några veckor tillbaka har några unga kongressombud organiserat oss i frågor som för unga arbetare är viktiga för framtiden, men även nutiden.

Vi unga samverkar

Vi har lyft olika frågor med varandra och kommit fram till bra ställningstaganden som vi tror på, som vi vet är avgörande för att ha en stark fackföreningsrörelse även i framtiden. Frågor som vi vet behöver ses över för att skapa förutsättningar i arbetet av att få unga att se vikten av ett fackligt medlemskap och nyttan av att även engagera sig! 

När vi samlas på kongressen kommer vi ha pratat ihop oss om frågor som vi bedömer vara viktiga för de unga medlemmarna i förbunden.

Vi hoppas att förbunden vågar stanna upp och lyssna på vad vi har att säga. Att förstå och lyssna in våra argument till att vissa frågor är extra viktiga för vår gemenskap i framtiden, säkerhet och varför vi behöver ta ställningstaganden nu. 

Glöm inte hur det var när ni var unga

Ni alla har varit unga, några av er har också varit ung i fackföreningsrörelsen och fått kämpa för att få plats, bli lyssnad på och att få respekt av era kamrater.

Ni har också fått kämpa för era hjärtefrågor och du vet att det inte är en kamp som ska ske mellan generationer inom rörelsen utan det är en gemensam kamp för att stärka arbetsmarknaden och vår trygghet. Även om många av er har blivit äldre och fortfarande kämpar för era hjärtefrågor så kan ni förstå hur det är att kämpa som ung.

Tänk tillbaka på en extra hård kamp ni har tagit. Hur blev ni bemötta? Hur hade ni velat bli bemötta? Vill ni vara dem som lyssnar, tar in, stöttar och tar ställning efter vad unga har att säga? Eller väljer ni att avfärda? Det är en fråga som är upp till var och en av er som kamrat på kongressen. 

Stolta över gemenskapen i unga LO

Vi unga kongressombud är stolta över den fina gemenskap vi har tillsammans över förbundsgränser och känner att det finns hopp för framtiden. Kan vi unga komma överens om viktiga frågor så borde förbunden kunna göra det också.

Och även om vi har olika utmaningar i våra medlemskårer så finns det gemensamma kamper. Att stärka arbetarklassen, den fackliga solidariska gemenskapen och det viktigaste av allt, ge bättre villkor för medlemmarna och att återigen bli den samhällsaktör som politiken lyssnar på.

Nu samlas vi snart för kongressen, det är några få dagar kvar. Låt oss minnas den fina tvärfackliga gemenskapen som vi i alla åldrar skapar tillsammans genom en öppensinnad fackföreningsrörelse som vågar ta viktiga ställningstaganden för vår gemensamma framtid!

Unga kongressombud i tvärfacklig samverkan

Emil Moum-Rönnborg, IF Metall

Nathalie Björfeldt, Kommunal

Jesper Ekström, Elektrikerna

Sara Benabdellah, Kommunal

Jesper Johansson, GS-facket

Jennifer Eriksson, Kommunal

Ammi Lindvall, Kommunal

Angelica Garpehäll, Kommunal