Stäm staten med oss!

Annie Croona och Henrik Jalalian, politiska redaktörer i Dagens ETC har ett erbjudande till oss alla. De rödgröna tyckarna vill se en helt annan klimatpolitik och det är domstolarna som ska se till att det sker.

Det är ett riktigt katastrofförslag.

Bakgrunden är att ungdomsnätverket Aurora försöker dra den svenska staten inför domstol, anklagad för en alltför klen politik för att minska koldioxidutsläppen.

Högsta domstolen har meddelat att den kommer att yttra sig över frågan om det är möjligt att på detta sätt processa mot staten. Det är ett litet steg framåt för Aurora-ungdomarna.

Croona och Jalalian jublar och lovar att själva driva frågan om stämningsansökan skulle misslyckas.

Vill tvångsförvalta folkstyret

ETC:s ledarsida – det närmaste vi har en miljöpartistisk ledarsida här i landet – kräver att ett tungt politikområde ska avgöras av juridiska auktoriteter som varken är valda eller som kan avkrävas demokratiskt ansvar.

Croona och Jalalian vill att anonyma domstolsjurister ska tvinga upp drivmedelspriserna, höja koldioxidskatter och skaka fram pengar till satsningar på klimatet. I realiteten att ställa folkstyret under tvångsförvaltning.

Om Croona och Jalalian får som de vill och rättssystemet fattar besluten om vår framtid kommer följden bli en politisering av domstolarna och en berättigad folklig vrede mot att politiken övertagits av en klass av onåbara jurister.

Men det går det inte att tjuvkoppla folkstyret.

Konsekvensen av att icke-valda domare i svenska och europeiska domstolar fattar politiska beslut utan legitimitet blir krav på Swexit och på att internationella avtal och konventioner ska rivas upp.

Självförtroende är attraktivt

En klimatpolitik framtvingad av domstolar blir bräcklig. Hållbar politik byggs av majoriteter och politiskt arbete. Den amerikanska högsta domstolens undanröjande av domslutet Roe mot Wade nyligen bär syn för sägen.

Den amerikanska aborträtten kunde inte skyddas av en domstol som många trodde. Nu förs i stället kampen i lokala och nationella valrörelser.

Att ETC-redaktörerna vill göra juridik av klimatpolitiken är principiellt fel och dåligt i sak. Men det är värre än så.

Dissen av demokratin gör det svårare att vinna val på den klimatpolitik Sverige behöver.

Att vilja föra bort politiska beslut från demokratiska val skickar en tydlig signal: Vi kan inte vinna väljarnas förtroende och därför försöker vi flytta beslutet till en instans där folkviljan inte påverkar. En politisk rörelse som beter sig så kommer att ha svårt att möta medborgarna i en valrörelse.

En politisk alfahane kan och vill vinna en majoritet för sin politik. Självförtroendet är politiskt attraktivt. Att försöka få igenom politiken utan att vinna val är motsatsen, ett betabeteende.

Att vinna val är jobbigt

Att bygga politisk framgång sker högst upp i ett miljonprogramshus där hissen är trasig och i den sista längan radhus innan skogen.

Där bor folk med rösträtt och en ytterdörr som behöver knackas på av en valarbetare med goda budskap.

Att vinna val kräver det mödosamma arbetet att organisera lokalföreningar, utbilda medlemmar och genomföra väljarsamtal.

Att bygga juridiska segrar sker framför en laptop i en luftkonditionerat rum på en tidningsredaktion eller ett universitet.

Det behövs ingen rörig folkrörelse, utan det räcker med en briljant formulerad inlaga med rättsliga spetsfundigheter och hänvisningar till förarbeten och prejudikat från internationella domstolar.

Förr ville de gröna stärka demokratin

En av den gröna rörelsens ursprungliga krav var att stärka folkstyret.

Det svenska Miljöpartiet grundades för att driva deltagardemokrati och fler folkomröstningar. Partiet var emot EG-medlemskap av demokratiskäl.

Numera tycks de gröna ha motsatt hållning – så länge utfallet är det önskade finns ingen gräns för att flytta besluten till experter och rättsliga instanser. Det är nedslående.

”Världen är nu på väg mot fyra graders uppvärmning” observerar ETC:s ledarredaktörer. ”Människor kan dö, ekosystem förstöras. Eller, så här: det sker redan.”

Det borde vara grunden till en stenhård ledartext om vikten av att rösta rödgrönt i valen i EU och i Sverige.

En text om rättvis klimatomställning i Bryssel och att rösta bort Kristersson, Busch och Pourmokhtari för att utkräva ansvar för Tidö-regeringens klimathaveri.

Om en månad går Sverige till val. Men att påverka demokratin är dessvärre inte Croonas och Jalalians ärende.

I en demokrati finns i längden inget sätt att undgå folket för att bedriva politik. Men man kan, som ETC:s ledarredaktion, försöka och ställa till stor skada under tiden.


Joel Stade är fristående kolumnist på Arbetets ledarsida. Läs alla hans kolumner här.