Blerona Cuoja är bara 17 år och får sitt första jobb på hamburgerkedjan Max. På selfien hon tar i restaurangköket ser hon så ung och glad ut.

Men glädjen över extra­pengarna hon kan tjäna in vid sidan av gymnasie­studierna ska snart vara över.   

Under ett pass på hamburgerkedjan känner Blerona plötsligt hur smärtan skjuter genom kroppen. När hon tittar ner på sin fot förstår hon varför.

180-gradig olja flödar ut över golvet. Huden är sönderbränd. Snart har brännblåsor bildats. Brännskadan går så djupt att hon tvingas transplantera hud från låret.  

Hamburgerkedjan har gjort fel

Utredningen som följer på Bleronas olycka visar att hamburgerkedjan gjort fel. Eftersatt underhåll och dåliga rutiner orsakade olyckan. Max får betala 200 000 kronor i vite.  

En liknande olycka råkar John ut för. Det resulterar i att Max tvingas betala ytterligare 400 000 kronor i vite. Sammantaget har ett 20-tal unga anställda drabbats av frityr­olyckor de senaste åren.  

Just de skador som Blerona och John råkar ut för finns ett lätt sätt att motverka.

Max skulle kunna förse sina anställda med värmetåliga skyddsskor. Ett alternativ som bolaget hittills helt har avvisat, trots fackets försök att driva frågan.  

Smal sak med arbetsskor

I januari i år skickar Max ut ett pressmeddelande. ”Max slår rekord – passerar 5 miljarder i omsättning” lyder rubriken.

Bolaget slår sig för bröstet, vd Richard Bergfors säger sig se ljust på framtiden. Nya restauranger ska öppna och tekniken utvecklas. Inget nämns om de anställda.  

Men sett till miljarderna – nog vore det en smal sak att låta de anställda få riktiga arbetsskor. På köpet skulle Max kunna ge många unga en betyd­ligt bättre start i arbetslivet.