Allt fler fick svårare att få ihop sin ekonomi förra året. Värst drabbade är dem med ett arbetaryrke. Det visar SCB:s årliga undersökning om levnadsförhållanden.

Förra året hade 12 procent av arbetarna svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, en ökning med fem procentenheter jämfört med 2021. För tjänstemän var motsvarande andel 3,5 procent 2023.

Inflationen ligger bakom

Andelen arbetare som inte har råd att ha tillräckligt varmt hemma har mer än fyrdubblats under samma period, om än från mycket låga nivåer. Förra året var det knappt 8 procent, jämfört med knappt 2 procent 2021.

– Jag skulle säga att det framför allt är den höga inflationen och stigande bolåneräntor som har grävt väldigt djupa hål i hushållens plånböcker, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

För dem med lägst inkomster är det nästan uteslutande inflationen, med stigande matpriser som ligger bakom, enligt Arturo Arques, då de oftast bor i hyresrätt och inte på samma sätt påverkas av stigande bolåneräntor.

”Inkomstklyftorna ökar”

Han tycker att det är viktigt att framhålla att uppgången i försämrade levnadsvillkor sker från låga nivåer. 

– Men samtidigt är det tydligt att inkomstklyftorna ökar i Sverige, något även Eurostat uppmärksammat regeringen på, säger Arturo Arques.

Det är också stora skillnader på vilka effekter dyrtiderna har på hushållens ekonomi. Den grupp som har små eller inga ekonomiska marginaler, studenter, garantipensionärer och liknande, hade det lika svårt innan inflationen sköt fart, enligt Arturo Arques.

”Köar fortfarande utanför Rolex-butiken”

– Sedan har du den andra ytterligheten, de 10–15 procent som lever på som om inget har hänt. De kan fortfarande stå på Biblioteksgatan i Stockholm och köa utanför Rolex-butiken.

De som verkligen behövt ställa om är den stora gruppen där emellan, definierad som medelklassen. Men även där finns stora skillnader. Många får dra in på restaurangbesök och semesterresor, men de klarar sig.

Sedan finns det de som inte har mer att dra in på.

– Då får man dra ner på inomhustemperaturen och kan knappt unna sig några grönsaker, för det är så dyrt, säger Arturo Arques.