Det blir ingen strejk och nu finns ett nytt avtal för omkring 540 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag med Sobona-avtal.

Avtalet ger löneökningar på i genomsnitt 985 kronor från och med den 1 april vilket är inivå med det så kallade industrimärket som i år ger 3,3 procent. 450 kronor är en individgaranti. Det nya avtalet gäller till den 31 mars 2025, skriver tidningen Kommunalarbetaren.