Konflikten med Tesla har pågått sedan oktober 2023. Bakgrunden är IF Metalls konflikt med Tesla, om kollektivavtal som IF Metall vill teckna, men som Tesla avböjt.

Elektrikerna sympativarslade redan den 7 och den 8 november 2023 för stöd till IF Metall, skriver Tidningen Elektrikern.

Nu trappar Elektrikerna upp konflikten för att sätta mer tryck på Tesla att teckna kollektivavtal.

Sympatiåtgärderna innebär att medlemmar på Elektrikernas två största kollektivavtal, installation och kraftverk, vägrar att installera nya laddstationer och medverka i uppförandet av nya serviceverkstäder åt Tesla.

”Har muskler att hålla igång”

Samtidigt kompletteras även tidigare lagda blockad av service eller reparation av Teslas laddstationer och verkstäder att även innefatta 14 nybyggda Supercharger laddstationer samt ytterligare en verkstad.

I ett pressmeddelande säger Elektrikerförbundets förhandlingschef, Mikael Pettersson, att Elektrikerna

”har muskler att hålla igång konflikten så länge som det krävs”.

Sympatiåtgärderna träder ikraft från och med den 20 mars 2024, klockan 05:00.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.