Vänsterpartiet håller med om att det är orimligt att kritiska delar av sjukvården i Stockholm står och faller med enskilda privata bolag. Men nu är vi efter 16 år av borgerligt styre och privatiseringar där vi är, och får laga efter läge.

Vården som Remeo bedriver i Sköndal, det vill säga rehabilitering av intensivvårdspatienter, finns inte på någon annan plats, varken i Stockholm eller resten av landet. Att regionens sjukhus skulle ha kapacitet att ta hand om de här patienterna stämmer inte.

Remisserna är på samma nivåer

Enligt Svenska intensivvårdsregistret, SIR, har Karolinska dubbelt så många överflyttningar av patienter på grund av resursbrist (4 procent) än vad som bedöms som patientsäkert (2 procent).

Daniel Swedin skriver vidare att det inte är så konstigt att behovet har minskat efter pandemin. Det stämmer inte heller. Antalet remisser till Remeo har legat på samma nivåer som innan pandemin fram till hösten 2023. Då minskade remisserna plötsligt drastiskt, samtidigt som budgetläget på sjukhusen blev alltmer ansträngt.

Att enskilda chefer med lokala kostnadsansvar tvingas göra tuffa prioriteringar för att klara sina budgetar är inte konstigt. Men det är också ett tydligt tecken på att regionens beställar- utförarmodell med interna påhittade marknader har nått vägs ände.

Vården behöver fler IVA-platser

Om regionen inte agerar nu är risken att Remeos vårdplatser försvinner. På kort sikt innebär det att patienter som har legat i respirator i veckor eller månader får sämre vård. För enskilda patienter kan det betyda att chansen till en tillvaro utan andningshjälp och dygnet runt-assistans resten av livet går förlorad. Intensivvårdsrehabilitering är dyrt, men en sådan missad chans är mångdubbelt dyrare.

På längre sikt riskeras också Stockholms redan sköra intensivvårdskapacitet. Remeos 14 vårdplatser är inte regelrätt intensivvård till vardags, men de har kompetens att stötta sjukhusen när det behövs och gjorde precis det under pandemin.

Vårdplatserna i fråga räknas också in i den siffra för totalt antal IVA-platser som regionen rapporterar in till Socialstyrelsen. Att vården behöver högre IVA-kapacitet, inte lägre, trodde vi i Vänsterpartiet att alla var överens om vid det här laget.

Osant och oärligt

Till saken hör också att Remeo är ett relativt litet företag som ägs av fyra privatpersoner, varav en är tidigare patient på kliniken. Ägarna har inte plockat ut en krona i vinst de senaste åren och företaget erbjuder ingen gräddfilsvård för försäkringspatienter eller patienter som betalar ur egen ficka.

Att antyda att den här frågan handlar om att rädda välfärdsprofitörer från en ekonomisk knipa är både osant och oärligt.

Det Vänsterpartiet har föreslagit är dels att – på laglig väg – säkra intensivvårdsrehabiliteringen på kort sikt, dels att inkorporera den här vården i regionens sjukvårdssystem på ett bättre sätt på lång sikt, inte att rädda ett bolag från konkurs.

Med politisk enighet kring situationens allvar är vi övertygade om att det finns en lösning som inte innebär att utsatta och sköra patienter blir utan livsviktig vård framöver.

Slutreplik: Daniel Swedin, politisk redaktör Arbetet

Jonas Lindberg (V) menar att jag går vilse i frågan om den privata intensivvårdsrehabiliteringen Remeo. Detta sedan jag konstaterat att det är regionens skyldighet att ge vård efter behov, inte subventionera ett privat företags expansion.

Kärnfrågan är det medicinska behovet av just Remeos platser och om de är hotade av det politiska regionstyret i Stockholm.

Det centrala i Lindbergs försvarstal för privatvården är att remisserna till Remeo minskade i samma veva som budgetläget blev mer ansträngt för region Stockholm.

Jag har i mitt arbete med förra veckans ledartext inte lyckats finna att det finns något politiskt påbud uppifrån att skära ned på Remeos verksamhet. Det är de medicinska behoven som styr och om Remeos platser behövs kommer sjukhusen skicka patienter dit. Det är också vad avtalet med regionen säger.

De enda jag hört uttala att politiken hotar Remeo är Jonas Lindberg – och Remeo. Däremot har inga bevis för att det skulle ligga till på det viset setts till.

I skrivande stund har för övrigt Remeo full beläggning på sina platser, enligt Belport. Är det så hotet mot verksamheten ser ut?

Det är svårt att göra sig kvitt uppfattningen att Vänsterpartiet i regionen misstror den offentliga verksamheten och litar på den privata vårdgivaren.

Varför man gör det är, även efter Jonas Lindbergs replik, kuriöst.