Hösten 2023. Det är dags för en slumpvis drogkontroll på LKAB. För en av de anställda blir det utslag på amfetamin. Testet visar 1,3 nanogram per milliliter saliv. Gränsen går vid 1,0 nanogram.

Några veckor senare varslas mannen om avsked, och strax före jul får han lämna jobbet.

– Jag har tagit många tester genom åren och de har alltid visat negativt. Så jag är ingen missbrukare. Och vore jag det är väl rehabansvaret odiskutabelt, det står i deras egen policy, säger mannen.

Stämt bolaget

Mannens juridiska ombud, LO-TCO Rättsskydds förbundsjurist Madelaine Lindholm, har stämt bolaget för att få avskedet ogiltigförklarat. Enligt henne har det inte ens funnits sakliga skäl för uppsägning. 

Hon kräver skadestånd och utebliven lön under den tid som processen pågått. 

– Det handlar om en situation där arbetstagaren inte på något sätt har misskött sitt arbete. Men där arbetsgivaren ändå valt att avskeda honom, säger Madelaine Lindholm.

Minns inte

Mannen själv säger att han inte har något minne av att ha brukat droger, att han åtminstone inte tagit något med flit. Han menar i stället att arbetsgivaren har velat bli av med honom på grund av andra orsaker.

– Jag har sagt: jag är beredd att göra precis allt ni vill. Jag kan göra test varje dag om ni så vill. Men de har inte erbjudit något, säger mannen.

Det saknas tydliga besked från Arbetsdomstolen om vad som gäller kring drogbruk och jobb.

Om bruket påverkar jobbet eller kan leda till säkerhetsrisker kan du förlora jobbet.

Oprövat i AD

Som Arbetet tidigare rett ut tycker chefer oftare än facken att drogbruk är grund för avsked, eftersom det är olagligt.

Facken vill oftare separera jobb och det man gör på fritiden. På samma sätt skiljer sig synen kring om arbetsgivaren har ett rehabansvar eller inte. 

– Den här situationen är till viss del oprövad. Varje situation som rör narkotikabruk i förhållande till anställningsskydd varierar väldigt beroende på vilken tjänst man har och hur bruket tett sig, säger Madelaine Lindholm på LO-TCO Rättsskydd. 

Anders Lindberg, presschef på LKAB, vill inte kommentera stämningen.

– Vi har ingenting att säga om den saken. Det är ett internt personalärende och sådana lämnar vi inga detaljer om. 

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet