Tagande av muta och tjänstefel. Det döms en tidigare arbetsförmedlare, som redan sparkats från Arbetsförmedlingen, för.

Brotten har begåtts mellan 2018 och 2019 och handlar om det som skett mellan två män: arbetsförmedlaren och en företagare.

Arbetsförmedlaren fattade beslut om att betala ut bidrag på över 1,1 miljoner kronor till flera av företagarens olika bolag. På ett av bolagen hade arbetsförmedlaren tidigare jobbat, det handlar om ett företag som skulle hjälpa arbetslösa att hitta jobb.

Företagaren döms nu för givande av muta för att han fört över totalt över 426 000 kronor till arbetsförmedlaren. 

Muta och tjänstefel

Båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter.

Enligt den tidigare arbetsförmedlaren har pengarna han fått insatt på sitt konto handlat om konsultarbete han ska ha utfört åt jobbcoachningsbolaget under tiden då han även jobbade i statens tjänst.

Det är i nuläget oklart om den tidigare arbetsförmedlaren tänker överklaga domen. I ett mejl till Arbetet skriver hans advokat Magnus Isaksson att han går igenom domen med sin klient. ”Inget beslut som har tagits av min klient i arbetet är felaktigt”, skriver advokaten. Han är också kritisk till att viktiga uppgifter hos Arbetsförmedlingen inte lämnats ut och på så vis inte kunnat utredas.

Företagarens advokat Martin Karlsson skriver i ett sms till Arbetet att hans klient inte vill lämna några kommentarer och att de inte har diskuterat ett överklagande ännu.