I ett halvår efter att läraren sagt upp sig själv och slutat arbeta fortsatte Tierps kommun att betala ut hans lön. 

Mannen har uppgett att han kände sig tvingad att säga upp sig på grund av hur arbetsgivaren behandlat honom.

När lönen sedan fortsatte komma trodde han att kommunen och hans fackliga ombud förhandlat fram ett avgångsvederlag för honom. Han säger i polisförhör att han kände att han äntligen fått lite rättvisa, och använde pengarna för sin försörjning.

Felaktiga utbetalningar

Men enligt kommunen var det ett misstag att löneutbetalningarna fortsatte. Några förhandlingar med facket, som kunde lett till avgångsvederlag, har inte skett eftersom mannen sa upp sig själv från jobbet.

Först efter ett halvår vände sig mannen till kommunen. Han säger att han då ville veta hur länge utbetalningarna skulle fortsätta. 

Kommunen upptäckte därmed att lönen fortsatt betalas och krävde att han skulle betala tillbaka 185 547 kronor.

Måste betala tillbaka

Mannen hävdar att han tagit emot pengarna i god tro. Men Örebro tingsrätt slår fast att han ska betala tillbaka alltihop.

I domen sägs att det framstår som långsökt att han ska ha trott att det rört sig om ett avgångsvederlag och att han, under alla omständigheter, borde ha hört av sig till kommunen för att ta reda på vilken överenskommelse som i så fall gjorts.